Forum Udarowe w Łodzi

29 października Łódź była gospodarzem I Forum Udarowego. Konferencja odbyła się z okazji Światowego Dnia Udaru Mózgu.  Hasłem przewodnim został okrzyknięty slogan „ 1 na 6”, podkreślający wagę problemu jakim jest śmiertelność w konsekwencji udaru mózgu.  Jedna osoba na sześciu mieszkańców globu umiera z powodu udaru. Tak drastyczny bilans  ma uwidocznić skalę tego poważnego zjawiska.

Wśród wielu zaproszonych gości swoją obecnością zaszczyli między innymi: Prof. dr hab. med. Walenty Nyka, Prof. Anna Członkowska oraz  Doc. dr hab. med. Jacek Rożniecki.  Uczestnicy konferencji mogli wysłuchać wielu ciekawych prelekcji  na temat epidemiologii choroby, organizacji oddziałów udarowych w Polsce, leczeniu trombolitycznym oraz potrzebie wczesnej rehabilitacji ruchowej u pacjentów po udarze mózgu.

Bardzo ciekawy wykład wygłosiła Przewodnicząca Sekcji Chorób Naczyniowych Mózgu PTN, Kierownik II Kliniki Neurologii IPiN w Warszawie Pani prof. Anna Członkowska. Tematem jego były postępy w leczeniu udaru mózgu. Na przestrzeni kilkunastu lat nastąpił ogromny postęp: w leczeniu farmakologicznym, w ocenie efektów klinicznych oraz metodach postępowania w fazie ostrej udaru mózgu. W farmakoterapii często stosuje się rt-PA, jednakże nie można mówić o sprawdzonym leku neuroprotekcyjnym. Niestety leczenie trombolityczne w udarach niedokrwiennych mózgu należy do metod niszowych w polskich ośrodkach neurologicznych . „…Leczenie trombolityczne zależy od organizacji oddziałów udarowych…”- twierdzi prof. Członkowska. Znikome stosowanie tej metody  nie jest spowodowane wysoką ceną leku czy braku ilości oddziałów, to  placówki medyczne powinny kierować pacjentów na tomografię i leczenie pod warunkiem, że pacjenci trafiają oni do szpitala w tzw. oknie terapeutycznym (pierwszych 4,5 h od rozpoznania podstawowych objawów).

Po ciekawej konferencji warto zadać sobie pytanie czy warto dążyć do tego by zwiększyć świadomość społeczeństwa co do udarów mózgu, poprawić profilaktykę w tym zakresie i stosować najwyższe standardy leczenia tak aby uzyskać wynik podobny do tego, które osiągnęły między innymi Finlandia, Szwecja czy Austria?

Szyper Sebastian

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *