Polityka prywatności

Wszelkie dane i informacje znajdujące się w portalu udarowcy.com.pl mają charakter wyłącznie popularno-informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do prowadzenia procesu diagnostycznego, czy też leczenia medycznego lub innego oraz podstawy do stosowania środków farmakologicznych. W celu uzyskania dalszych informacji i porad należy bezwzględnie skontaktować się z lekarzem neurologiem, lekarzem rehabilitacji, fizjoterapeutą lub innym specjalistą, który jest jedyną kompetentną osobą do prowadzenia procesu diagnostyczno-leczniczego. POLITYKA PRYWATNOŚCI Portalu UDAROWCY.COM.PL Poniżej znaleźć mogą Państwo zasady działania udarowcy.com.pl służące ochronie danych osobowych osób zarejestrowanych w systemie, subskrybentów oraz naszych klientów.

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych – Ustawa z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Z 1997r. Nr 133, poz. 883) informacje są przechowywane i przetwarzane przez SENSOR Magdalena Szyper z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.
 2. Zgodnie z przepisami ustawy zapewniamy Państwu prawo wglądu do własnych danych oraz możliwość ich poprawiania. W przypadkach wymienionych w art. 23, ust. 1, pkt.3 i 5 Ustawy, w dowolnym czasie możecie Państwo złożyć pisemne oświadczenie dotyczące zaprzestania przetwarzania i anulowania własnych danych osobowych
 3. SENSOR Magdalena Szyper będzie traktowało Państwa dane osobowe uzyskane poprzez udarowcy.com.pl, rejestrację, forum, sklep, itd. jako całkowicie poufne.
 4. Dane osobowe subskrybentów udarowcy.com.pl będą wykorzystywane przez SENSOR Magdalena Szyper jedynie w zakresie niezbędnym do przekazywania aktualnych informacji.
 5. Dane osobowe dostawców oraz odbiorców usług będą wykorzystywane przez SENSOR Magdalena Szyper jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji oferowanych przez nas usług.
 6. Weryfikacja, poprawianie lub anulowanie danych zarejestrowanego użytkownika lub subskrybenta następuje po wysłaniu e-maila do biuro@udarowcy.com.pl z odpowiednią prośbą w tej sprawie i dopiskiem w tytule „rezygnacja z rejestracji” a następnie login z portalu.
 7. Konta pocztowe przechowywane są na serwerze, do których dostęp mają wyłącznie administratorzy serwera.
 8. Polityka Prywatności nie dotyczy firm jednoosobowych, gabinetów rehabilitacyjnych, NZOZ ów, szpitali, lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów, terapeutów zajęciowych, których dane kontaktowe podane są na stronach udarowcy.com.pl , a także w dziale Ośrodki i Specjaliści.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskamy dzięki działalności związanej z udarowcy.com.pl Pod tym określeniem rozumiemy wyłącznie okresowe informacje odnoszące się bezpośrednio do działalności serwisu www.udarowcy.com.pl oraz informacji komercyjnych i reklamowych. Informacje komercyjne są ograniczane co do ich objętości oraz treści, która związana jest z medycyną i rehabilitacją. Gwarantujemy Państwu, że każdy nasz zarejestrowany użytkownik jest naszym priorytetem i nie udostępniamy danych o swoich klientach innym firmom czy osobom trzecim.

Zasady umieszczania treści w serwisie udarowcy.com.pl

 1. Redakcja udarowcy.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych listów do redakcji, artykułów własnych, wpisów na Forum, komentarzy, blogów, jak również nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam.
 2. Redakcja udarowcy.com.pl ma prawo odmówić publikacji artykułów, opinii, listów do redakcji, ogłoszeń, reklam (banerów, mailingów, artykułów sponsorowanych i innych form reklamy) bez podania przyczyny takiego działania.
 3. Redakcja udarowcy.com.pl nie zwraca niezamówionych materiałów, a w przypadku ich opublikowania zastrzega sobie prawo do ich skracania, doboru tytułów i adjustacji.
 4. Wszystkie wymienione w tym serwisie internetowym produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej. Udarowcy.com.pl zastrzega prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na niniejszej stronie internetowej, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez zapisy obowiązującego Regulaminu. Redakcja udarowcy.com.pl