Rehabilitacja

Rehabilitacja to działanie kompleksowe zespołu interdyscyplinarnego tj. fizjoterapeuty, psychologa, lekarza specjalisty, logopedy , które ma na celu przywrócenie pacjentowi maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej. Rehabilitacja po udarze mózgu jest niezbędnym czynnikiem który wpływa na rokowania pacjenta. Czas odgrywa istotną rolę w procesie usprawniania, im szybciej osoby po przebytym udarze podejmą leczenie tym ich szanse na powrót do zdrowia zwiększają się.