Sprawozdanie merytoryczne 2019

  1. Spotkanie Warsztatowe Stowarzyszenia Udarowcy – Liczy Się Wsparcie 13 Kwiecień 2019

Warsztaty artystyczne dla osób po udarze mózgu! Warsztaty lepienia z gliny poprawiają zdolności manualne i intelektualne poprzez oddziaływania twórcze podopiecznych Stowarzyszenia w ramach aktywizacji i rozwoju sfery kulturalnej.

Liczba uczestników: 50 osób, wolontariuszy: 3

  1. Spotkanie Warsztatowe Stowarzyszenia Udarowcy – Liczy Się Wsparcie 26 Maj 2019

Warsztaty z hipoterapii dla osób po udarze mózgu! Warsztat obejmował terapię z koniem poprzez hipoterapię dla osób po udarze mózgu. Hipoterapia wpływa na aktywizację fizyczną i społeczną .

  1. Kontynuacja kampanii I Ty możesz zostać super bohaterem –

Wyłonienie najlepszych prac na temat ratowania życia w chwili wystąpienia udaru mózgu, spośród uczniów szkół podstawowych, w których w 2018 odbyły się warsztaty edukacyjne.

Liczba uczestników: 20 szkół (zespoły 1-2 osobowe),

  1. Spotkanie Warsztatowe Stowarzyszenia Udarowcy – Liczy Się Wsparcie 26 październik 2019

Warsztaty taneczne dla osób po udarze mózgu! Warsztat popraowdziła Pani Izabela Pieczek. Podczas spotkania podopieczni uczyli się rytmiki i kroków tanecznych które wspomagają aktywność fizyczną i psychologiczną.

Liczba uczestników: 50 osób, wolontariuszy: 1

  1. Test wiedzy o Zdrowiu – 30 Październik 2019

W auli UKW odbył się test wiedzy o zdrowiu dla uczniów szkół licealnych. Aż 30 pytań dotyczyło wiedzy na temat udaru mózgu. Wykład na temat udaru poprowadził sekretarz Stowarzyszenia p. Paweł Komosiński

Liczba uczestników: 30 osób, wolontariuszy: 5

  1. Wigilia 2019

Wigilia dla podopiecznych Stowarzyszenia Udarowcy – Liczy się Wsparcie.

Liczba uczestników:60, wolontariuszy: 4