Jak przekazać 1% podatku?

By przekazać 1% podatku w zeznaniu podatkowym należy wpisać w formularzu PIT

KRS: 0000434011
Kwota: 1% podatku, zaokrąglona w dół do pełnych dziesiątek groszy.
Cel szczegółowy 1%:

-Podać należy Imię i nazwisko podopiecznego
lub
-stowarzyszenie udarowcy liczy się wsparcie


Kto może przekazać 1% podatku?

  • podatnicy rozliczający się ryczałtem lub podatkiem ewidencjonowanym (PIT-28),
  • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, rozliczający się 19% podatkiem liniowym (PIT-36L),
  • podatnicy od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-37),
  • podatnicy rozliczający się z obrotu papierami wartościowymi (PIT-38),
  • osoby, które rozliczają się z tytuły sprzedanej nieruchomości (PIT-39).

1% podatku dochodowego mogą przekazywać tylko osoby fizyczne.

To czy “firma” może przekazać swój 1% podatku zależy jak rozumiemy to pojęcie.

  • W przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a także podatkiem liniowym – można przekazać 1% podatku.
  • Natomiast 1% podatku dochodowego nie mogą przekazywać osoby prawne, np. spółki, inne organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa państwowe.

Warto też zerknąć na strony:
www.pit.pl/1procent
www.poradnik.ngo.pl