Spożycie alkoholu

W badaniu zrealizowanym w 2004 roku zrezygnowano z metody pytania o konsumpcję stosowanej w Polsce od lat sześćdziesiątych. Jest ona bardziej pracochłonna, zajmuje więcej miejsca w kwestionariuszu i nie gwarantuje już zadowalającego oszacowania konsumpcji rzeczywistej. W celu maksymalnego uproszczenia procedury pytano respondentów jedynie o typową częstotliwość picia oraz o to ile zwykle wypijają przy przeciętnej okazji. Respondenci mieli możliwość wymienienia nie więcej niż dwóch typowych okazji.

Spożycie roczne

Średnie spożycie oszacowane w tym badaniu wynosi 3,14 litra rocznie na jednego mieszkańca w wieku 15 lat i więcej. Zważywszy, że rzeczywiste spożycie przekracza 10 litrów per capita można powiedzieć, że w badaniu udało się uchwycić około 25% tego co Polacy rzeczywiście piją. Mimo to, jak wykazują doświadczenia polskie i zagraniczne, wyniki tego typu badań dają w miarę wierny obraz konsumpcji alkoholu, a zwłaszcza jej struktury, dystrybucji według różnych cech społeczno-demograficznych oraz zasięgu ryzykownego picia. Przeciętnie rzecz biorąc mężczyźni w Polsce piją dokładnie 4,5 raza więcej niż kobiety. Średnia roczna konsumpcja wśród mężczyzn wynosi 5,4 litra 100% alkoholu a wśród kobiet tylko 1,2 litra. Wyniki naszego badania potwierdzają, że długoletni trend konwergencji wzorów picia kobiet i mężczyzn, wyraźnie obserwowany w Polsce od lat sześćdziesiątych do polowy lat osiemdziesiątych, został zahamowany w okresie transformacji ustrojowych. Kobiety, w porównaniu z mężczyznami, są dwa razy częściej abstynentkami. Około jedna trzecia z nich deklaruje niepicie w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie, a ich odsetek wśród pijących duże ilości alkoholu (powyżej 12 litrów rocznie) jest dziesięciokrotnie

Stosunkowo najmniejsza różnica w poziomie konsumpcji między kobietami i mężczyznami rysuje się w najmłodszej grupie wieku (15-19 lat). Jak widać na wykresie poniżej, nastoletni chłopcy piją stosunkowo niewiele i zaledwie dwa razy więcej niż ich rówieśniczki. Ta relatywnie niewielka różnica sugeruje, że style życia i wzory konsumpcji są wśród młodych dziewcząt i chłopców podobne. Rozwierające się nożyce w poziomach konsumpcji alkoholu odzwierciedlają proces wchodzenia w dorosłe życie, przejmowania różnych ról zaprogramowanych w tradycji dla przedstawicieli obu płci. W okolicach 30 roku życia, kiedy konsumpcja alkoholu wśród kobiet spada, u mężczyzn nadal rośnie osiągając apogeum w przedziale 40-60 lat. Spożycie alkoholu mężczyźni ograniczają radykalnie dopiero po sześćdziesiątce