Jak korzystać z subkonta?

Jak ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów
związanych z rehabilitacją i leczeniem?

Stowarzyszenie zwraca koszt na podstawie faktur/rachunków, które są wystawione z wyszczególnieniem imienia i nazwiska Podopiecznego.

Dokumenty potrzebne do zwrotu kosztów

Do ZWROTU KOSZTÓW przygotuj ORYGINAŁY faktur oraz wypełnij poniższe dokumenty:

Zestawienie faktur

Oświadczenie

Przypominamy, że faktury nie mogą być starsze niż 3 miesiące.

Przed złożeniem dokumentów upewnij się, że na subkoncie masz wystarczającą ilość środków pieniężnych do opłacenia faktur.

UWAGA!

Nie można składać dokumentów: faktur, które były już wcześniej rozliczone lub zrefundowane w jakiejkolwiek innej formie.

STOWARZYSZENIE NIE PRZELEWA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA PRYWATNE KONTA PODOPIECZNYCH

NA FAKTURZE NABYWCĄ I ODBIORCĄ JEST PODOPIECZNY A PŁATNIKIEM STOWARZYSZENIE, W UWAGACH POWINNO ZNALEŹĆ SIĘ IMIĘ I NAZWISKO PODOPIECZNEGO 

NIE OPŁACAMY FAKTUR PONIŻEJ 100zł