Badania ciśnienia krwi u dorosłych

Co dziesiąty dorosły Polak nigdy nie miał badanego poziomu ciśnienia krwi i najczęściej takie przypadki odnotowano wśród ludzi bardzo młodych, tj. do 20 roku życia.

Podwyższone ciśnienie krwi stwierdzano u co czwartego czterdziestolatka i u prawie co drugiego pięćdziesięciolatka oraz dla 60% osób w starszym wieku. Relatywnie najczęściej zbyt wysokie ciśnienie krwi występuje wśród ludzi o niezbyt dobrym stanie zdrowia, tj. z długotrwałymi problemami zdrowotnymi czy chorującymi przewlekle oraz wśród osób niepełnosprawnych. Znacznie częściej problem ten dotyka kobiety niż mężczyzn.

Dane uzyskane z : http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3697_PLK_HTML.htm