Poziom cholesterolu całkowitego u dorosłych

Tylko co drugi dorosły Polak przynajmniej raz w życiu miał badany poziom cholesterolu, przy czym badania te częściej wykonywały kobiety niż mężczyźni. Najczęściej badanie to wykonywane jest u osób dojrzałych po 50 roku życia, choć jednocześnie 16% tej grupy nigdy nie było objęte takim badaniem. Prawie 70% osób o gorszym stanie zdrowia (chorych przewlekle czy niepełnosprawnych) zostało przebadanych w tym kierunku i u prawie połowy stwierdzono podwyższony poziom cholesterolu. Generalnie wysoki poziom cholesterolu całkowitego (powyżej 200 mg%) stwierdzano częściej niż u co trzeciej osoby poddającej się tym badaniom, przy czym najczęściej wśród osób powyżej 60 roku życia. Dane uzyskane z : http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3697_PLK_HTML.htm