Zostań Podopiecznym

Chcesz zostać naszym podopiecznym? Załóż subkonto!

Należy pobrać poniższe dokumenty w 2 egzemplarzach – podpisać – parafować wszystkie strony i odesłać nam oba egzemplarze na adres naszej siedzimyPoniżej rzeczywiście te wszystkie 4 ikonki z dokumentami do pobrania

Do dokumentów załączyć

  • kserokopię orzeczenie o niepełnosprawności (lub ksero dokumentacji medycznej),
  • zdjęcie osoby ubiegającej się o przyjęcie do stowarzyszenia

Po skompletowaniu wszystkich dokumentów całość należy przesłać na adres stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Udarowcy – liczy się wsparcie
ul. Jagiellońska 103/712
85-027 Bydgoszcz.

Subkonto może założyć osoba, która doznała choroby jaką jest udar mózgu. Jeżeli nie możesz złożyć dokumentów osobiście, to może zrobić to za Ciebie osoba, którą wskażesz do reprezentowania tj. członek najbliższej rodziny do tego uprawniony.

Założenie subkonta 1%

Daje możliwość gromadzenia środków, które można wykorzystać na wszystko co jest związane z rehabilitacją, leczeniem oraz poprawją jakości życia osób po udarze mózgu m.in.:

  • rehabilitacja,
  • badania medyczne,
  • wyporzyczenie/zakup sprzętu medycznego,
  • lekarstwa i środki pielęgnacyjne,
  • dostosowanie pomieszczeń domowych do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
  • dojazdy związane z leczeniem, rehabilitacją (paliwo, noclegi),
  • turnus rehabilitacyjny.