Angels

Mobilizacja pacjenta w obrębie łóżka – projekt realizowany we współpracy z Inicjatywą Angels

Rehabilitacja pacjentów po udarze mózgu to istotny proces leczenia oparty na sprecyzowanych celach terapeutycznych. Jego efektywność w dużej mierze zależy od pełnego zaangażowania multidyscyplinarnej grupy specjalistów, w tym m.in. lekarzy, fizjoterapeutów, neurologopedów psychologów, terapeutów zajęciowych oraz zespołu pielęgniarskiego. Wdrożenie wczesnej rehabilitacji poudarowej możliwie jak najszybciej tj. w pierwszych 24 godzinach od wystąpienia udaru mózgu, przy braku przeciwskazań jest elementem niezwykle ważnego na tym etapie przeciwdziałania powikłaniom oraz obniżenia wczesnej śmiertelności. Co więcej, takie podejście pozwala na maksymalne wykorzystanie potencjału mózgu do regeneracji (optymalizacja kompensacji), a co za tym idzie zwiększenia szansy przywrócenia utraconych w wyniku choroby funkcji. W szerszej perspektywie, to początek drogi pacjenta w odzyskaniu zdolności do wykonywania czynności życia codziennego (ang. activities of daily living) oraz powrotu do funkcjonowania w społeczeństwie.

Niniejsze filmy instruktażowe realizowane przez Stowarzyszenie Udarowcy – Liczy się Wsparcie we współpracy z Inicjatywą Angels przedstawiają prawidłowe ułożenie pacjenta w łóżku oraz techniki transferów zarówno w obrębie łóżka jak i poza nie. Przydatne elementy z zakresu właściwego handlingu, stymulacji sensomotorycznej oraz mobilizacji struktur ciała, wpływające dodatnio na normalizację napięcia mięśniowego i torujące właściwe wzorce fizjologicznego ruchu są świetnym materiałem szkoleniowym zarówno dla lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek jak i opiekunów zajmujących się chorym po udarze mózgu.

Video: