FAST HEROES

Program edukacyjny FAST Heroes

Wiedza, która daje moc SUPERBOHATERA!

Stowarzyszenie Udarowcy – liczy się Wsparcie oficjalnym PATRONEM KAMPANII FAST HEROES

Stowarzyszenie Udarowcy, które od lat wspiera wszelkiego rodzaju inicjatywy edukacyjne w zakresie tematyki udarów mózgu oraz prewencji chorób układu krążenia oraz udzielania specjalistycznej pomocy w leczeniu i fizjoterapii osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych tym razem patronuje tej świetnej kampanii o zasięgu ogólnoświatowym.

Co 6,5 minuty ktoś w Polsce doznaje udaru mózgu. Są to głównie starsze osoby. Wiele
z nich ze względu na brak odpowiedniej i szybkiej pomocy, zostanie trwale niepełnosprawna lub umrze. Każdy taki przypadek to tragedia całych rodzin, w tym wnuków. Jeśli jednak nauczymy się rozpoznawać charakterystyczne objawy udaru mózgu, możemy zapobiec jego katastrofalnym skutkom. Symptomy te są tak łatwe do rozpoznania, że może to zrobić nawet dziecko. 

Najmłodsi bardzo często pozostają pod opieką seniorów i jeżeli w tym czasie babcia lub dziadek dozna udaru mózgu, brak wiedzy sprawi, że dziecko nie zareaguje odpowiednio. W rezultacie zdrowie, a nawet życie osoby starszej będzie zagrożone. Jeżeli jednak nauczymy naszych podopiecznych, jakie są objawy udaru mózgu i co należy zrobić
w przypadku ich zaobserwowania, odpowiednia reakcja dziecka może mu pomóc uratować kochanego seniora.

Na tej właśnie idei opiera się unikalny program edukacyjny FAST Heroes przeznaczony dla dzieci w wieku 5-9 lat. Jego inicjatorzy docenili drzemiący w dzieciach potencjał
– entuzjazm, empatię i chęć nauki, które mogą pomóc w ratowaniu ich ukochanych dziadków. 

Program obejmuje 5 zajęć edukacyjnych, podczas których najmłodsi poznają objawy udaru mózgu i uczą się numeru telefonu alarmowego 112. Dzieci wykonują różnego rodzaju angażujące zadania i przyswajają wiedzę w myśl zasady „nauka przez zabawę”. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem atrakcyjnych wizualnie nieodpłatnych zeszytów ćwiczeń i/lub e-booków. Program można także realizować w zaciszu domowym, korzystając z materiałów dostępnych po zalogowaniu na stronie www.fastheroes.com, tym samym cała rodzina może zdobyć wiedzę na temat udaru mózgu.  

Program ma charakter cykliczny i jego realizacja jest zaplanowana na najbliższe lata – obecnie prowadzony jest w kilkunastu krajach na całym świecie. W Polsce w ubiegłym roku odbyły się dwie edycje, w których wzięło udział blisko 20 000 dzieci i ponad 920 placówek edukacyjnych. Projekt spotkał się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem, a nauczyciele, rodzice, ale przede wszystkim przedszkolaki i uczniowie wykazali się ogromnym zaangażowaniem w jego realizację. Trzecia, wiosenna odsłona programu zostanie uruchomiona na przełomie kwietnia i maja br. 

Inicjatywa FAST Heroes zyskała uznanie zarówno pedagogów, jak i ekspertów medycznych,
w tym z ramienia Światowej Organizacji Udaru Mózgu. Otrzymał także patronaty międzynarodowych instytucji medycznych i naukowych i organizacji pozarządowych oraz ministerstw zarówno zdrowia, jak i edukacji w wielu krajach. W Polsce program wsparli wybitni specjaliści, m.in. prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik, konsultant krajowa w dziedzinie neurologii, dr hab. n. med. Adam Kobayashi, prof. UKWS, przewodniczący Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, konsultant wojewódzki ds. neurologii dla woj. mazowieckiego, prof. dr hab. n. med. Bartosz Karaszewski, kierownik Katedry Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska, prezes honorowy Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Wideo na temat programu FAST Heroes zrealizowane przez telewizję BBC:

Szczegółowe informacje na temat programu: www.fastheroes.com

Facebook: https://www.facebook.com/FastHeroesPolska