FAST HEROES

Program edukacyjny FAST Heroes

Wiedza, która daje moc SUPERBOHATERA!

Stowarzyszenie Udarowcy – liczy się Wsparcie oficjalnym PATRONEM KAMPANII FAST HEROES

Stowarzyszenie Udarowcy, które od lat wspiera wszelkiego rodzaju inicjatywy edukacyjne
w zakresie tematyki udarów mózgu oraz prewencji chorób układu krążenia oraz udzielania specjalistycznej pomocy w leczeniu i fizjoterapii osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych po raz kolejny patronuje tej świetnej kampanii o zasięgu ogólnoświatowym.

Program FAST Heroes jest niezwykle ważny przede wszystkim dlatego, że uświadamia nas na temat codziennego zagrożenia – udaru mózgu. W Polsce odnotowujemy corocznie około 80 – 90 tys. jego przypadków. Oznacza to, że statystycznie co 6,5 minuty jedna osoba doznaje udaru mózgu. Najczęściej są to osoby starsze. Jego ofiarą padają jednak także młodsi ludzie.
Udar mózgu niesie ze sobą ryzyko nie tylko trwałego kalectwa, ale może nawet prowadzić do śmierci. Optymistyczna wiadomość jest taka, że nie jesteśmy zupełnie bezbronni w walce
z tym groźnym przeciwnikiem. Dzięki programowi edukacyjnemu FAST Heroes i umiejętnemu rozpoznaniu zagrożenia, dzieci mogą ocalić życie swoich najbliższych, co zostało przedstawione w na przykładzie małej bohaterki załogi FAST – Toli i jej dziadka Arnolda.
Nie tylko peleryna i maska czyni SUPERBOHATERA!

Inicjatywie FAST Heroes, przeznaczonej dla dzieci w wieku 5-9 lat przyświeca idea „nauki przez zabawę” Program opiera się na cyklu pięciu zajęć edukacyjnych prowadzonych przy pomocy przystępnie napisanych zeszytów ćwiczeń w atrakcyjnej i zwracajacej uwagę szacie graficznej. Program można realizować także z domu w wersji online korzystając z bezpłatnych e-booków, dostępnych po zalogowaniu na stronie www.fastheroes.com. Dzięki temu do dzieci dołączyć mogą również rodzice, a rodzinna zabawa zamienia się w pełną wyzwań edukacyjną przygodę.

Program FAST Heroes jest obecnie realizowany w kilkunastu krajach na całym świecie.
Lekcje edukacyjne zostały dotąd przeprowadzone w ponad 1000 placówkach edukacyjnych w naszym kraju. Łącznie w programie udział wzięło już ok. 200 tysięcy dzieci
z 14 krajów, w tym ponad 30 tysięcy z Polski. Najnowsza jesienno-zimowa edycja programu ruszyła na początku listopada tuż po Światowym Dniu Udaru Mózgu.

Inicjatywa została międzynarodowo doceniona nie tylko przez nauczycieli, rodziców i ich dzieci, ale także ekspertów medycznych, towarzystwa naukowe, fundacje, ministerstwa i inne podmioty, w tym Światową i Europejską Organizację Udaru Mózgu. W roku 2022 FAST Heroes otrzymał również rekomendację Komisji Europejskiej w ramach inicjatywy „Razem Zdrowsi”. W Polsce program zdobył poparcie organizacji nauczycielskich, w tym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO). Programowi patronuje także Polskie Towarzystwo Udaru Mózgu.

Polską odsłonę program wsparli także wybitni specjaliści, m.in. prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik, konsultant krajowa w dziedzinie neurologii, dr hab. n. med. Adam Kobayashi, prof. UKWS, przewodniczący Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, konsultant wojewódzki ds. neurologii dla woj. mazowieckiego, prof. dr hab. n. med. Bartosz Karaszewski, kierownik Katedry Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska, prezes honorowy Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Udaru mózgu najczęściej doznają osoby starsze, niejednokrotnie podczas opieki nad wnukami. Dlatego tak istotne jest, aby edukować dzieci na ten temat i uczyć je rozpoznawać charakterystyczne symptomy takie, jak: opadnięta ręka, bełkotliwa mowa czy wykrzywienie kącika ust. Ponadto najgroźniejszym przeciwnikiem w walce z udarem mózgu jest czas,
a odpowiednio szybka reakcja może zminimalizować poziom niepełnosprawności, a nawet uratować życie. Program edukacyjny FAST Heroes zaznajamia dzieci z charakterystycznymi objawami udaru oraz uczy korzystania z numeru alarmowego 112, czyli porusza aspekty kluczowe dla ratowania życia najbliższych – babć i dziadków. Całym sercem popieramy program edukacyjny FAST Heroes i przyświecające mu cele. Jesteśmy przekonani, że poprzez edukację dzieci zwiększa się także ogólna świadomość społeczna o udarze mózgu wśród dorosłych
– mówi dr Sebastian Szyper, prezes naszego Stowarzyszenia.

Trwa rejestracja szkół i przedszkoli za pośrednictwem strony www.fastheroes.com.

Tak niewiele potrzeba, żeby uniknąć katastrofalnych skutków udaru mózgu – wystarczy zdobyć niezbędną wiedzę.

Szczegółowe informacje na temat programu:  www.fastheroes.com

Facebook: https://www.facebook.com/FastHeroesPolska