Zasady opieki nad chorym po udarze mózgu

Osoby po przebytym udarze to najczęściej ludzie starsi, którzy są na ogół samotni lub mieszkają z współmałżonkiem, który sam niejednokrotnie jest osobą o słabym stanie zdrowia . Bardzo często w takich sytuacjach osoby bliskie opiekujące się „udarowcem” nie wiedzą jak sprostać tak trudnemu zadaniu jakim jest opieka nad chorym bliskim. Niektórzy w wyniku stresu i załamania zmuszeni są do konieczności oddania najbliższej osoby do domu opieki. Sytuacji takiej można z łatwością uniknąć.

W pierwszej kolejności  należy szukać pomocy u  pracowników służby zdrowia, którzy powinni być podstawowym źródłem wiedzy na temat leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji chorych po udarze mózgu.  Oni również wraz z pracownikiem pomocy społecznej informują ich, gdzie i jak szukać pomocy.

Wsparcie i rada pracowników służby zdrowia z oddziału neurologicznego i rehabilitacyjnego powinna obejmować takie sfery życia jak:

– poprawa warunków materialnych ( udzielenie informacji o dotacjach i pomocach finansowych dla osób chorych i niepełnosprawnych)

– przystosowanie mieszkania ( do aktualnego stanu zdrowia)

– zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i usprawniający ( ułatwiający funkcjonowanie)

– kształtowanie pozytywnych postaw społecznych do niepełnosprawnych ( znalezienie w swoim miejscu zamieszkania grup wsparcia i oddziałów Polskiego Towarzystwa Udarowców)

Podstawowe zasady i porady dla rodziny chorego:

  • Do chorego należy  podchodzić po stronie chorej w celu uaktywnienia strony niedowładnej.
  • W pozycji leżenia tyłem ręka powinna być odwiedziona, a pod stawem kolanowym wałek i zabezpieczone stopy.
  • Karmienie pacjenta po stronie chorej, gdyż to wzmacnia zdolność rotacyjna mięśni szyi, twarzy oraz języka po stronie porażonej.
  • Dostosowanie sztućca  do chwytu reki chorego. Jeśli występują trudności z dosięgnięciem do ust, rączkę sztućców należy zgiąć.
  • Ssanie kostek lodu ma na celu pobudzenia do pracy mięśni głowy i szyi.
  • Ustawienie stolika po stronie chorej, ułatwia pacjentowi sięganie po ustawiony na stoliku przedmiot, odwracając tułów oraz podpierać się na porażonym łokciu.
  • Wykorzystywanie zaopatrzenia ortopedycznego takiego jak łuski, kule, stabilizatory – zabezpieczające  przed przykurczani w stawie nadgarstkowym i skokowym uchroni przed deformacjami takimi jak dłonie i stopy opadające).
  • W pozycji siedzącej podkładamy poduszkę pod zdrowy pośladek ma to na celu stymulację i aktywację strony chorej Natomiast  porażony bark pacjenta powinien być  wysunięty do przodu, łokcie wyprostowane , a  dłonie splecione ze sobą.
  • W pozycji siedzącej na wózku pod przedramię podkładamy poduszkę, tak, aby oba barki były ustawione symetrycznie nie dopuszczając do opadania strony porażonej.
  • Ubieranie – najpierw chora ręka, następnie zdrowa. Przy rozbieraniu najpierw zdrowa ręka a później chora.

Zalecane są ćwiczenia usprawniające w pozycji leżącej, siedzącej, ćwiczenia równoważne, ćwiczenia oddechowe, które mogą być wykonywane przez rodzinę chorego, ale tylko po przeszkoleniu przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *