#MłodziPoUdarze

Ogólnopolski projekt #MłodziPoUdarze, realizowany przez Stowarzyszenie Udarowcy – Liczy się Wsparcie, zwraca uwagę na wzrost liczby udarów mózgu wśród osób młodych. Projekt wpisany jest w kampanię Stop Udarom.

Udar mózgu to jeden z najgroźniejszych problemów zdrowotnych, społecznych oraz ekonomicznych na świecie. W Polsce udary zajmują trzecie miejsce pod względem ogólnej śmiertelności oraz stanowią pierwszą przyczynę trwałej niepełnosprawności wśród społeczeństwa po 40 roku życia. Coraz częściej dotykają osób młodych co wskazuje, że mogą one wystąpić u każdego – w każdym wieku, w każdym miejscu, w każdej chwili, także w dobie pandemii.

Aktualne doniesienia grup eksperckich zwracają szczególną uwagę na wykwalifikowaną pomoc przedszpitalną, profesjonalny transport chorego oraz trafność w kierowaniu pacjenta
do Centrum Interwencyjnego Leczenia Udaru Mózgu. Wiedza społeczeństwa na temat objawów udaru jest wciąż niewystarczająca. Szybkość rozpoznania pierwszych objawów i czas interwencji medycznej, z włączeniem odpowiedniego leczenia, jest bardzo istotnym czynnikiem warunkującym stopień uszkodzeń układu nerwowego i w dalszej konsekwencji, poziom niepełnosprawności tych osób. Szybkość zastosowania nowoczesnych metod leczenia w udarze niedokrwiennym wpływa na ich skuteczność. Dodatkowo wcześnie wdrożona fizjoterapia po przebytym udarze mózgu, szczególnie u osób młodych, wpływa na zmniejszenie negatywnych skutków niepełnosprawności oraz pozwala na powrót do życia zawodowego i społecznego.

#MłodziPoUdarze

Poprzez szczególny przekaz akcji chcemy zwrócić uwagę na udary mózgu występujące wśród osób młodych, po 20-tym i 30-tym roku życia. Wzrost ilości zachorowań jest bardzo często związany z niską świadomością w zakresie czynników ryzyka udarów mózgu. Nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, stres, alkohol, palenie tytoniu, środki antykoncepcyjne to tylko część czynników, które w dużym stopniu zwiększają ryzyko zachorowania na udar mózgu.

NA WIELE CZYNNIKÓW MASZ WPŁYW

Istotna jest świadomość dotycząca choroby, zarówno jej objawów jak i wiedzy na temat czynników ryzyka. Niespełna 90% wszystkich czynników ryzyka jest modyfikowalna, czyli taka, na którą mamy realny wpływ. Wiele zależy od nas samych. Właściwy styl życia, który niweluje ryzyko udaru mózgu w dużej mierze bazuje na prawidłowej diecie, aktywności fizycznej, zaniechaniu używek, a także regularnym wysypianiu się. – wyjaśnia dr Sebastian Szyper Prezes Stowarzyszenia Udarowcy – Liczy się Wsparcie. Szczególnie ważne jest, aby tę świadomość nabyć już od najmłodszych lat i pracować na tzw. „starzenie się w zdrowiu”.

ROZPOZNAWANIE OBJAWÓW RATUJE ŻYCIE

Błyskawiczna pomoc i leczenie w specjalistycznej placówce aż czterokrotnie zwiększa szanse pacjenta na przeżycie udaru mózgu i późniejsze normalne funkcjonowanie. W takich placówkach chory powinien mieć zapewnioną kompleksową opiekę medyczną realizowaną przez zespół neurologów, fizjoterapeutów, pielęgniarki oraz logopedów.
Każdy z nas powinien umieć rozpoznać podstawowe objawy udaru, a także wiedzieć, jak zareagować, jeśli zaobserwujemy takie objawy u siebie lub u swoich bliskich – mówi dr hab. n. med. Mariusz Baumgart, prof. UMK.

Objawy udaru można zapamiętać w bardzo prosty sposób, wykorzystując chociażby akronim słowa udar:

U – utrudniona mowa
D – dłoń/ ręka opadająca
A – asymetria ust
R – reaguj natychmiast! Dzwoń 999 lub 112.

MŁODZI PO UDARZE SĄ WŚRÓD NAS

Bardzo zależy nam na zwróceniu uwagi na występowanie udarów mózgu u osób młodych. Wzrost ilości zachorowań jest niepokojący. W dobie pandemii niezwykle ważne jest, aby szukać zarówno szybkiej pomocy lekarskiej jak i dostępu do wczesnej rehabilitacji po udarze mózgu – zwraca uwagę dr Sebastian Szyper.

Na imię mam Jacek, mam 49lat.
Udaru doznałem 2 lata temu
Poznaj moją historię

Cześć, mam na imię Ania, jestem lekarzem.
Udaru mózgu doznałam mając 22 lat
Poznaj moją historię

Mam na imię Marcin, jestem prawnikiem.
Udaru mózgu doznałem 4 lata temu
Poznaj moją historię

Jestem Magda,
znajomość objawów uratowała mi życie.
Poznaj moją historię

Nazywam się Ilona, jestem radcą prawnym.
Szybka pomoc uratowała mi życie, nie czekaj.
Poznaj moją historię

Szybki dostęp do leczenia i rehabilitacji przede wszystkim ratuje życie, jak również pozwala powrócić do życia zawodowego i społecznego. Jest to szczególnie istotne wśród osób młodych, które często dopiero rozpoczynają swoją aktywność zawodową – podkreśla prof. Mariusz Baumgart.
Historie naszych bohaterów Jacka, Anny, Marcina, Ilony i Magdy potwierdzają skalę problemu wśród młodych ludzi. Zapraszamy do śledzenia i udostępniania spotów video z akcji #MłodziPoUdarze.

Więcej informacji o #MłodziPoUdarze (spoty video i inne materiały informacyjne) można znaleźć́
na stronie www.udarowcy.com.pl, na profilu FB Stowarzyszenia https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Udarowcy-Liczy-się-Wsparcie-158866387625877, na stronie kampanii społecznej STOP UDAROM – www.stopudarom.pl i FB kampanii https://www.facebook.com/StopUdarom/.


Stowarzyszenie – Udarowcy-liczy się wsparcie

to organizacja pożytku publicznego, która powstała w 2012 roku w Bydgoszczy. Integruje działalność osób zainteresowanych poprawą jakości życia po udarze, mając na celu szerzenie wielopłaszczyznowej profilaktyki udarów mózgu, edukacji w zakresie tematyki udarów mózgu oraz prewencji chorób układu krążenia, udzielanie specjalistycznej pomocy w leczeniu i fizjoterapii osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych, zwłaszcza z powodu chorób neurologicznych. Więcej informacji na stronie www.udarowcy.com.pl

Kampania „STOP UDAROM”

została zainaugurowana w 2012 roku. Jej celem jest budowanie świadomości społecznej w zakresie profilaktyki udaru mózgu oraz ograniczania jego medycznych i społecznych skutków. Każdego roku
w ramach kampanii, prowadzone są różnego rodzaju działania edukacyjne w zakresie czynników ryzyka, profilaktyki
i rozpoznawania objawów udaru mózgu oraz podejmowania skutecznej interwencji w razie jego wystąpienia. Inicjatorem kampanii jest firma Boehringer Ingelheim, a partnerami Fundacja Udaru Mózgu i Stowarzyszenie Udarowcy – Liczy się wsparcie! Więcej informacji na www.stopudarom.pl

Osoby do kontaktu:

dr Sebastian Szyper – Prezes Stowarzyszenia Udarowcy – Liczy się Wsparcie.
693-619-141

dr hab. Mariusz Baumgart, prof. UMK – Pełnomocnik Stowarzyszenia Udarowcy – Liczy się Wsparcie
502-480-167