Witaj w serwisie udarowcy.com.pl

Stowarzyszenie „Udarowcy – Liczy się Wsparcie” zaprasza na warsztaty „Udar mózgu to nie wyrok, czyli aktywizacja i wsparcie chorych po przebytym udarze” w bydgoskim Gościńcu Nad Strugą przy ulicy Tragerów 12. 24 sierpnia, 7 i 21 września, 5 i 19 października od 13:00. Warsztaty współfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

W celu zapisów i rejestracji prosimy o kontakt 693-619-141 oraz biuro@udarowcy.com.pl

 

plakat warsztaty

środa, 12 sierpień 2015 11:20

Udar mózgu to choroba na którą zapadają co roku dziesiątki tysięcy  osób, w niektórych przypadkach powodując trwałe kalectwo, brak samodzielności a czasem nawet i śmierć. Ze względu na to ,że udar zbiera tak ogromne żniwo w naszej populacji musimy nauczyć się jak najskuteczniej eliminować jego skutki.  Jednym z wielu  problemów z którym muszą borykać się osoby po przebytym udarze jest zwichnięcie stawu barkowego, ale żeby lepiej zrozumieć powód samego zwichnięcia  najpier trzeba poznać jego budowe. 

Bark jest strukturą składającą się z kompleksu trzech stawów:

 • stawu ramiennego,
 • stawu barkowo-obojczykowego,
 • stawu mostkowo obojczykowego.

Dodatkowo wyróżnia się staw łopatkowo-żebrowy aczkolwiek nie jest on stawem anatomicznym ,lecz funkcjonalnym.
Podczas zwichnięć barku najczęściej dochodzi do uszkodzenia stawu ramiennego. Tworzy go głowa kości ramiennej i wydrążenie stawowe łopatki.

Zwichnięcie to przemieszczenie się główki względem panewki stawowej powodujące zazwyczaj uszkodzenie struktur takich jak:  torebka stawowa, mięśnie, więzadła, nerwy oraz naczynia krwionośne.
Zwicznięcie objawia się:

 • ostrym bólem,
 • widocznym zniekształceniem struktury objętej dyslokacją,
 • obrzękiem,
 • zasinieniem,
 • jesli doszło dodatkowow do uszkodzenia nerwów może wystąpić mrowienie, pieczenie lub drętwienie,
 • bólem przy wykonywaniu ruchu.

W stawie ramiennym może dojść do dwóch rodzajów podwichnięć:

 • przedniego, w którym to kość ramienna przemieszcza się do przodu i ku dołowi (występuje najczęściej)
 • tylnego, gdzie kość ramienna przemieszcza się do tyłu.

Wyróżnia się również podział podwichnięć na:

 • podwichnięcie w kierunku dolnym – kąt dolny łopatki rotuje się przyśrodkowo, a panewka jest ustawiona w kierunku dolnym (głowa kości ramiennej bez podparcia od dołu).
 • podwichnięcie w kierunku górnym – występuje zwiększone napięcie mięśnia naramiennego, głowa kości ramiennej zakleszcza się pomiędzy wyrostkiem barkowym a kruczym.

Zwichnięcie barku u osób z niedowałdem bądź porażeniem połowiczym, spowodowanym przebytym udarem mózgu, jest istotnym problem, który znacznie utrudnia proces rehabilitacji, a w konsekwencji wydłuża okres powrotu do sprawności. Mięśnie stożka rotatorów to jest nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, obły mniejszy i podłopatkowy oraz głowa długa mięśnia dwugłowego ramienia są odpowiedzialne za stabilizacje głowy kości ramiennej względem panewki stawu ramiennego. Gdy mamy doczynienia z niedowładem lub porażeniem wiotkim, mięśnie nie są w stanie utrzymać fizjologicznej pozycji barku. Dochodzi do opadnięcia całej kończyny górnej ze względu na dzialanie sił grawitacji co powoduje rozciągnięcie torebki stawowej. Takie ustawienie jest niebezpieczne, zwiększa ryzyko zwichnięcia. Do częstych przyczyn omawianego schorzenia zalicza się: nieostrożna pielęgnacja, zmiana pozycji, przenoszenie pacjenta oraz nieuważne wykonywanie ćwiczeń przez rehabilitanta.

Aby zapobiec wyżej wymienionej przypadłości trzeba przede wszystkim pamiętać o prawidłowym ułożeniu kończyny górnej, które polega na niewielkim zgięciu i rotacji zewnętrznej barku oraz wysunięciu łopatki ku przodowi w leżeniu na plecach i podczas siedzenia. Następną wskazówką pomagającą  uniknąć zwichnięcia barku będzie nauka prawidłowego przenoszenia pacjenta po przebytym udarze mózgu. Należy pamiętać aby podczas podnoszenia, przesuwania czy też obracania chorego na bok chwycić go pod łopatki a nie ciągnąć za ramiona.  To samo tyczy się zabiegów pielęgnacyjnych i rehabilitacji.

Istnieje również tzw. Mechanizm domykający polegający na ustawieniu odpowiedniej pozycji łopatki na klatce piersiowej (aktywnie utrzymywana) panewka stawowa skierowana jest brzusznie, dogłowowo i bocznie: podparcie głowy kości ramiennej od dołu. Jak również przez napięcie górnej części torebki i więzadeł głowa kości ramiennej utrzymywana jest w panewce. Przy aktywności stawu barkowego pierścień rotatorów przejmuje centrowanie głowy kości ramiennej.
                 Ze względu na to, że zwichnięcie barku u osób z przebytym udarem utrudnia proces rehabilitacji chorego i ma tendencje do nawrotów, ważne jest aby podczas codziennego usprawniania pacjenta, pamiętać o wzmocnieniu mięśni stożka rotatorów i mięśni stabilizujących bark.

Jeżeli chodzi o przyczyny powstawania bolesnego barku do głównych zaliczamy:

 1. Uszkodzenie przez patologiczną biomechanikę w barku (przez zaburzony rytm ramienno-łopatkowy)
 2. Uraz np. przez nieprawidłowe chwytanie osoby drugiej
 3. Przykurcze
 4. Utrata mobilności kręgosłupa – szczególnie odcinka szyjnego
 5. Patologia przedchorobowa

 

Bibliografia:

 1. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka tom I, Warszawa, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1990.
 2. Kwolek A., Rehabilitacja medyczna tom II, Wrocław, Elsevier Urban & Partner 2013
 3. Pop T., Kwolek A., Przyczyny dysfunkcji stawu barkowego u chorych po udarze mózgu, Rzeszów, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego tom I, 45-48, 2005
 

 

niedziela, 09 luty 2014 20:31

Wywiad z Danielem Wierzbanowskim (ratownikiem medycznym pracującym na co dzień w Pogotowiu Ratunkowym w Tczewie, a także właścicielem firmy Prodan – profesjonalne kursy i szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej), dotyczący pierwszej pomocy w nagłych udarach mózgu przeprowadził portal udarowcy.com.pl

1. Czym jest udar mózgu i jakie są jego objawy?

Udar mózguto nagłe wystąpienie ogniskowych lub uogólnionych zaburzeń czynności mózgu,  wynikające wyłącznie z przyczyn naczyniowych. Udary mózgu możemy podzielić na dwie główne grupy.  Udar niedokrwienny, którego przyczyną jest zwężenie lub zamknięcie tętnic, najczęściej spowodowane miażdżycą, chorobami serca czy przewlekłym nadciśnienieniem tętniczym.  Oraz udar krwotoczny, którego przyczyną jest przedostanie się krwi poza naczynia  mózgowe, najczęściej spowodowany skokiem ciśnienia tętniczego.
Najczęstsze nagłe objawy to:       
- osłabienie siły mięśni połowy ciała (prawej lub lewej)
- wykrzywienie twarzy, osłabienie ręki i nogi lub tylko jednej części ciała
- zaburzenia mowy – mowa bełkotliwa (niewyraźna, niezrozumiała)
- zaburzenia widzenia, szczególnie jednostronne
- pojawiające się bardzo silne bólów głowy
- zaburzenia zachowania (dezorientacja czasowo – przestrzenna)

2. Jakie powinno być postępowanie przypadkowego przechodnia, który jest świadkiem wystąpienia udaru?

Będąc świadkiem zdarzenia gdy poszkodowany ma w/w objawy, powinniśmy sprawdzić oznaki życia (świadomość, reakcje na czynnik bólowy, oddech). Objawy udaru mogą się różnić w zależności od rozległości i umiejscowienia uszkodzenia mózgu.Nasze postępowanie powinno przebiegać w następujący sposób:
- nie czekaj, by zobaczyć, czy objawy ustąpią same
- w przypadku braku oddechu rozpocząć resuscytację
- jak najszybciej przedzwoń do pogotowia ratunkowego
- zabezpiecz poszkodowanego przed możliwością powstania dodatkowego urazu czy innego zagrożenia
- pozostań z nim do chwili przejęcia opieki nad nim przez wyspecjalizowany personel medyczny
Ważne jest aby dzwoniąc na numery alarmowe 999 czy 112 podawać informację mówiąc:
Gdzie? (doszło do zdarzenia, dokładny adres, punkt orientacyjny)
Co ?  (co się stało, ile osób poszkodowanych, czy maja oznaki życia, mechanizm urazu)
Kto ? (kto wzywa, podając numer telefonu z którego dzwonimy)
To znacznie ułatwi wysłanie odpowiedniej karetki na miejsce zdarzenia i skróci czas dojazdu.

3. Na czym powinna opierać się pierwsza pomoc świadków zdarzenia przed przyjazdem pogotowia?
                  
Przede wszystkim powinniśmy kontrolować oznaki życia (oddech). Jeśli jest zachowany to utrzymywać drożność dróg oddechowych. Natomiast jeśli stwierdzimy brak oddechu rozpoczynamy resuscytację. Następnie jak najszybsze wezwanie pomocy specjalistycznej. Najczęściej poszkodowany będzie zdezorientowany co się z nim stało, dlaczego jest w takim stanie (osłabienie siły mięśni, czy bełkotliwa mowa). Wówczas bardzo ważne jest próba uspokojenia poszkodowanego wytłumaczenia, że udzielamy mu pomocy że jest wezwane pogotowie itp. W tym samym czasie do przyjazdu pogotowia jeśli jest to możliwe powinniśmy zebrać jak najwięcej informacji o poszkodowanym (np. może w pobliżu będzie ktoś z rodziny poszkodowanego, lub ktoś kto go zna, jeśli poszkodowany jest w domu należy przygotować jego dokumentację medyczną – ostatnie wypisy ze szpitala itp.)

4. Jakie zadania ma do spełnienia kwalifikowana pomoc przedszpitalna?

Zadaniem kwalifikowanej pomocy medycznej jest jak najszybsze rozpoznanie stanu zagrożenia życia jakim jest udar mózgu. Wykonanie badań min. badania neurologicznego,  zabezpieczenie chorego do transportu. Zebranie niezbędnych informacji o pacjęcie.  Oraz niezwłoczne przetransportowanie chorego do odpowiedniego ośrodka specjalistycznego (wyposażonego w Tomograf Komputerowy). Pomoc rodziny w udzieleniu informacji ma bardzo duże znaczenie, ponieważ ekipa pogotowia ratunkowego najprawdopodobniej widzi pacjęta po raz pierwszy i niema punktu odniesienia co do nasilenia zmian które zaszły.

5. Dlaczego pierwsze trzy godziny od wystąpienia udaru mózgu są tak istotne?

Należy jak najszybciej zróżnicować przyczyny (np. udar niedokrwienny, krwotok śródmózgowy, krwawienie podpajęczynówkowe), aby wdrożyć odpowiednie postępowanie terapeutyczne. Bardzo pomocnym jest badanie TK pozwalające zobaczyć obszary mózgu dotknięte chorobą oraz podjąć decyzję o rozpoczęciu leczenia trombolitycznego. Wdrożenie szybkiego leczenia poprawia rokowania u chorych z udarem. Czynnikiem warunkującym skuteczność leczenia udaru  niedokrwiennego jest czas między wystąpieniem udaru a podaniem leków trombolitycznych.

6. Jak wygląda transport chorego z podejrzeniem udaru mózgu?

Po zabezpieczeniu pacjenta (min. wkucie dożylne, podłączenie do monitora kardiologicznego). Szybkie przewiezienie (na sygnale) do oddziału neurologicznego. Jeśli jest taka potrzeba (duża odległość) korzysta się z pomocy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, które w szybszym czasie przetransportuje pacjenta.

7. Jak oceniłby Pan rolę ratownika medycznego w prewencji udaru mózgu i edukacji dotyczącej pierwszej pomocy?

Bardzo ważne jest kształcenie społeczeństwa w zakresie rozpoznawania objawów udarów mózgu. Wówczas znajomość zasad udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej zwiększy szanse na przeżycie poszkodowanego. Udar mózgu cechuje się częstymi powikłaniami i dużą śmiertelnością, jednak wiele osób nie potrafi rozpoznać objawów ostrego udaru mózgu. Niestety zdarzają się sytuację gdzie przyjeżdżamy do domu a pacjent ma ewidentne objawy udaru od kilku czy kilkunastu godzin a rodzina nie zdaje sobie sprawy, że jego stan wymaga pilnego leczenia.

8. Dziękuję bardzo za rozmowę

    Dziękuję

Udar mózgu cechuje się częstymi powikłaniami i dużą śmiertelnością, jednak wiele osób nie potrafi rozpoznać objawów ostrego udaru mózgu.

 

niedziela, 21 luty 2010 21:21

Do udaru mózgu najczęściej dochodzi, gdy jedna z tętnic zaopatrująca mózgowie nagle zostaje zamknięte lub przepływ krwi jest niewystarczający. Ponadto drugim czynnikiem istotnie wpływającym na wystąpienie udarów jest wylew krwi do mózgu spowodowany min. pęknięciem tętniaka. Określone obszary mózgowia zaopatruje tzw. koło Willisa.

Koło tętnicze mózgu, zwane inaczej  kołem Willisa, pozornie do swojej nazwy nie ma kształtu koła. Jest połączeniem naczyń tętniczych o charakterze zamkniętego układu występujących na podstawie czaszki. Unaczynienie tętnicze mózgu pochodzi z :parzystej tętnic szyjnych wewnętrznych oraz tętnic kręgowych.

Tętnica szyjna wewnętrzna przedostaje się w obręb czaszki przez kanał tętnicy szyjnej dzieląc się na gałęzie końcowe: tętnicę przednią i  środkową mózgu. Tętnice kręgowe po wejściu do czaszki przez otwór wielki łączą się ze sobą tworząc nieparzystą tętnicę podstawną ,która rozgałęzia się na tętnicę tylną mózgu prawą i lewą.

Uogólnione przyczyny udarów krwotocznych i niedokrwiennych to wieloletni proces miażdżycowy naczyń mózgowych , nadciśnienie tętnicze  oraz zmiany zapalne naczyń mózgowych.

Nie można lekceważyć takich objawów jak ból głowy, wymioty, nudności czy utrata przytomności!Może to być oznaką występującego właśnie incydentu naczyniowego lub sygnał alarmowy od twojego organizmu abyś udał się do specjalisty.

Do udaru mózgu najczęściej dochodzi, gdy jedna z tętnic zaopatrująca mózgowie nagle zostaje zamknięte lub przepływ krwi jest niewystarczający.

Do udaru mózgu najczęściej dochodzi, gdy jedna z tętnic zaopatrująca mózgowie nagle zostaje zamknięte lub przepływ krwi jest niewystarczający. Ponadto drugim czynnikiem istotnie wpływającym na wystąpienie udarów jest wylew krwi do mózgu spowodowany min. pęknięciem tętniaka. Określone obszary mózgowia zaopatruje tzw. koło Willisa.

Koło tętnicze mózgu, zwane inaczej  kołem Willisa, pozornie do swojej nazwy nie ma kształtu koła. Jest połączeniem naczyń tętniczych o charakterze zamkniętego układu występujących na podstawie czaszki. Unaczynienie tętnicze mózgu pochodzi z :parzystej tętnic szyjnych wewnętrznych oraz tętnic kręgowych.

Tętnica szyjna wewnętrzna przedostaje się w obręb czaszki przez kanał tętnicy szyjnej dzieląc się na gałęzie końcowe: tętnicę przednią i  środkową mózgu. Tętnice kręgowe po wejściu do czaszki przez otwór wielki łączą się ze sobą tworząc nieparzystą tętnicę podstawną ,która rozgałęzia się na tętnicę tylną mózgu prawą i lewą.

Uogólnione przyczyny udarów krwotocznych i niedokrwiennych to wieloletni proces miażdżycowy naczyń mózgowych , nadciśnienie tętnicze  oraz zmiany zapalne naczyń mózgowych.

Nie można lekceważyć takich objawów jak ból głowy, wymioty, nudności czy utrata przytomności!Może to być oznaką występującego właśnie incydentu naczyniowego lub sygnał alarmowy od twojego organizmu abyś udał się do specjalisty.

niedziela, 21 luty 2010 18:04

Wózek… jaki? Z takim pytaniem wielokrotnie stykają się rodziny osób dotkniętych udarem mózgu bezpośrednio po wypisie ze szpitala. Niejednokrotnie zdarza się sytuacja w której bliscy stają już na oddziale przed wyszkolonym przedstawicielem medycznym, który ma za zadanie (w większości przypadków) po prostu sprzedać towar. Nam jako osobom bliskim zależy na tym, żeby kupić taki wózek, który będzie trwały i przede wszystkim idealnie dopasowany do naszego chorego. Rozpatrując zakup sprzętu rehabilitacyjnego, w tym wózka powinniśmy kierować się jedną główną zasadą: dobierać wózek indywidualnie dla każdego chorego zwracając uwagę na jego możliwości funkcjonalne. Nie możemy na przykład kupić wózka elektrycznego 35 letniemu mężczyźnie z przebytym udarem mózgu, którego sprawność ruchowa jest wręcz bardzo dobra. Kupując wózek powinniśmy zwrócić uwagę przede wszystkim na jego budowę. Jego konstrukcja będzie wpływała na naszego chorego w bardzo dużym stopniu. Wózek w początkowym okresie po udarze mózgu będzie potrzebny do adaptacji do życia w społeczeństwie. Podstawową funkcją jaką ma spełniać wózek jest poruszanie się. Zakup wózka podstawowego z napędem ręcznym przy pomocy ciągów jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż wózka z napędem elektrycznym ze względu na większą mobilizację chorego do wysiłku. „Udarowiec” posiadający szanse na samodzielne poruszanie się w przyszłości nie powinien korzystać z wózków elektrycznych, gdyż będą one go rozleniwiały i coraz bardziej uzależniały od prostego w użyciu joysticka. Fizjoterapeucie natomiast będzie zależało na uzyskaniu jak największej samodzielności pacjenta w życiu codziennym. Wśród wielu części jakie posiada wózek warto zwrócić uwagę na kilka podstawowych elementów takich jak:

 • Ramę – Składana rama pozwoli nam skutecznie zmniejszyć wymiary wózka potrzebne np. do włożenia go do bagażnika od samochodu. Powinna być też lekka i wytrzymała. Ramy mogą być wykonane ze stali , ze stopów aluminium lub z tytanu. Te pierwsze będą trwalsze, ale niestety cięższe. Ramy wykonane z aluminium zdecydowanie wygodniejsze ze względu na swoją lekkość (około 2,5 razy lżejsze od ram wykonanych ze stali). Najlepszym rozwiązaniem jest tytan, który jest lekki, posiada dużą odporność na ścieranie a także ma wytrzymałość stali. Rama wykonana z tytanu ma jeden minus – wysoka cena. Kolejną ważną sprawą jest szerokość ramy, która także musi być dobierana indywidualnie( zbyt szerokie będą powodowały niestabilne siedzenie, a zbyt wąskie powstawaniem odleżyn na kościach biodrowych).
 • Siedzisko – powinno być wykonane z takiego materiału, który będzie uniemożliwiał przesuwanie się poduszki przeciwodleżynowej. Warto zwrócić uwagę na sposób konserwacji i czyszczenia materiału z jakiego jest wykonane. Siedzisko powinno być krótsze o około 4 cm od miejsca zgięcia kolan. Jest to bardzo ważne i ma na celu uniknięcie powstania obrzęku powstającego w wyniku ucisku dołu podkolanowego.
 • Oparcie – musi być regulowane w wózku. Wysokie podparcia powinny być lekko pochylone do tyłu a niskie powinny być prosto. Materiał z jakie wykonane jest podparcie musi być łatwa w czyszczeniu a także solidna.
 • Podnóżki – regulowane będą mogły ułatwić ustawienie kończyn dolnych w odpowiednim zgięciu w stawach biodrowych. Minusem będzie ich waga, która zwiększy ciężar całego wózka.
 • Koła – materiał z jakiego wykonane są koła powinien być gatunkowo bardzo dobry, gdyż to właśnie dzięki nim uzyskujemy stabilny kontakt z podłożem. Chory dzięki temu będzie czuł się bezpiecznie czego konsekwencją jest większa pewność przy samodzielnie wykonywanych manewrach.

Do współczesnych wymagań jakie stawia się wózkom inwalidzkim zalicza się:

 • Niewielka waga wózka
 • Bezpieczne i łatwe użytkowanie
 • Jego estetyka
 • Wysoki komfort jazdy
 • Uniwersalność
 • Dopasowanie
 • Łatwość w składaniu
 • Adaptowalność

Omówione powyżej podstawowe elementy wózka dla osób po udarze mózgu powinny być dostosowywane do chorego a nie na odwrót. W myśl tej zasady warto pamiętać o tym żeby wózek był pomocą dla chorego(w początkowym okresie po incydencie), a nie utrudnieniem dla niego . Każdy zakup i wybór wózka powinien być wcześniej skonsultowany z doświadczonym fizjoterapeutą lub lekarzem rehabilitacji. Wkrótce przedstawimy Państwu artykuł dotyczący specjalistycznych wózków przystosowanych typowo do ludzi po przebytym udarze mózgu.

Wózek… jaki? Z takim pytaniem wielokrotnie stykają się rodziny osób dotkniętych udarem mózgu bezpośrednio po wypisie ze szpitala.

Wózek… jaki? Z takim pytaniem wielokrotnie stykają się rodziny osób dotkniętych udarem mózgu bezpośrednio po wypisie ze szpitala. Niejednokrotnie zdarza się sytuacja w której bliscy stają już na oddziale przed wyszkolonym przedstawicielem medycznym, który ma za zadanie (w większości przypadków) po prostu sprzedać towar. Nam jako osobom bliskim zależy na tym, żeby kupić taki wózek, który będzie trwały i przede wszystkim idealnie dopasowany do naszego chorego. Rozpatrując zakup sprzętu rehabilitacyjnego, w tym wózka powinniśmy kierować się jedną główną zasadą: dobierać wózek indywidualnie dla każdego chorego zwracając uwagę na jego możliwości funkcjonalne. Nie możemy na przykład kupić wózka elektrycznego 35 letniemu mężczyźnie z przebytym udarem mózgu, którego sprawność ruchowa jest wręcz bardzo dobra. Kupując wózek powinniśmy zwrócić uwagę przede wszystkim na jego budowę. Jego konstrukcja będzie wpływała na naszego chorego w bardzo dużym stopniu. Wózek w początkowym okresie po udarze mózgu będzie potrzebny do adaptacji do życia w społeczeństwie. Podstawową funkcją jaką ma spełniać wózek jest poruszanie się. Zakup wózka podstawowego z napędem ręcznym przy pomocy ciągów jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż wózka z napędem elektrycznym ze względu na większą mobilizację chorego do wysiłku. „Udarowiec” posiadający szanse na samodzielne poruszanie się w przyszłości nie powinien korzystać z wózków elektrycznych, gdyż będą one go rozleniwiały i coraz bardziej uzależniały od prostego w użyciu joysticka. Fizjoterapeucie natomiast będzie zależało na uzyskaniu jak największej samodzielności pacjenta w życiu codziennym. Wśród wielu części jakie posiada wózek warto zwrócić uwagę na kilka podstawowych elementów takich jak:

 • Ramę – Składana rama pozwoli nam skutecznie zmniejszyć wymiary wózka potrzebne np. do włożenia go do bagażnika od samochodu. Powinna być też lekka i wytrzymała. Ramy mogą być wykonane ze stali , ze stopów aluminium lub z tytanu. Te pierwsze będą trwalsze, ale niestety cięższe. Ramy wykonane z aluminium zdecydowanie wygodniejsze ze względu na swoją lekkość (około 2,5 razy lżejsze od ram wykonanych ze stali). Najlepszym rozwiązaniem jest tytan, który jest lekki, posiada dużą odporność na ścieranie a także ma wytrzymałość stali. Rama wykonana z tytanu ma jeden minus – wysoka cena. Kolejną ważną sprawą jest szerokość ramy, która także musi być dobierana indywidualnie( zbyt szerokie będą powodowały niestabilne siedzenie, a zbyt wąskie powstawaniem odleżyn na kościach biodrowych).
 • Siedzisko – powinno być wykonane z takiego materiału, który będzie uniemożliwiał przesuwanie się poduszki przeciwodleżynowej. Warto zwrócić uwagę na sposób konserwacji i czyszczenia materiału z jakiego jest wykonane. Siedzisko powinno być krótsze o około 4 cm od miejsca zgięcia kolan. Jest to bardzo ważne i ma na celu uniknięcie powstania obrzęku powstającego w wyniku ucisku dołu podkolanowego.
 • Oparcie – musi być regulowane w wózku. Wysokie podparcia powinny być lekko pochylone do tyłu a niskie powinny być prosto. Materiał z jakie wykonane jest podparcie musi być łatwa w czyszczeniu a także solidna.
 • Podnóżki – regulowane będą mogły ułatwić ustawienie kończyn dolnych w odpowiednim zgięciu w stawach biodrowych. Minusem będzie ich waga, która zwiększy ciężar całego wózka.
 • Koła – materiał z jakiego wykonane są koła powinien być gatunkowo bardzo dobry, gdyż to właśnie dzięki nim uzyskujemy stabilny kontakt z podłożem. Chory dzięki temu będzie czuł się bezpiecznie czego konsekwencją jest większa pewność przy samodzielnie wykonywanych manewrach.

Do współczesnych wymagań jakie stawia się wózkom inwalidzkim zalicza się:

 • Niewielka waga wózka
 • Bezpieczne i łatwe użytkowanie
 • Jego estetyka
 • Wysoki komfort jazdy
 • Uniwersalność
 • Dopasowanie
 • Łatwość w składaniu
 • Adaptowalność

Omówione powyżej podstawowe elementy wózka dla osób po udarze mózgu powinny być dostosowywane do chorego a nie na odwrót. W myśl tej zasady warto pamiętać o tym żeby wózek był pomocą dla chorego(w początkowym okresie po incydencie), a nie utrudnieniem dla niego . Każdy zakup i wybór wózka powinien być wcześniej skonsultowany z doświadczonym fizjoterapeutą lub lekarzem rehabilitacji. Wkrótce przedstawimy Państwu artykuł dotyczący specjalistycznych wózków przystosowanych typowo do ludzi po przebytym udarze mózgu.

piątek, 05 luty 2010 12:05
startpoprzednia strona234567891011następna stronakoniec
Strona 11 z 11

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Logowanie

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

biuro@udarowcy.com.pl
tel. +48 693 619 141
tel. +48 502 480 167

Załóż/Zapytaj o subkonto 1%,
tel. 604-756-386

Najnowsze wydarzenia

Ogólnopolska kampania prasowo-internetowa „Zadbaj o serce”

Ogólnopolska kampania prasowo-internetowa „Zadbaj …

Już 10 września inauguracja 10. edycji kampanii prasowo-internetowej „Zadbaj o serce”. Jej organizatorem jest wydawnictwo Medical Media Solu (..)

Czerwony Guzik Życia

Czerwony Guzik Życia

Stowarzyszenie Udarowcy - Liczy się Wsparcie w dniach 4-6 lipca w ramach kampanii Czerwony Guzik Życia przeprowadziło w trzech gminach powia (..)

„Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z chorobą”

„Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z choro…

Rozpoczyna się trzecia edycja kampanii edukacyjnej „Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z chorobą” zainicjowanej przez Nutricię M (..)

Złote Otisy 2018 rozdane

Złote Otisy 2018 rozdane

W dniu 12 kwietnia 2018 r odbyła się gala z okazji XV-Lecia Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2018”. W tym wydarzeniu nie zabrakło Stowarzyszen (..)

Patronat Stowarzyszenia Udarowcy - Liczy się wsparcie nad pierwszą w Polsce Międzynarodową Konferencją poświęconą tematyce Przewlekłego Zmęczenia

Patronat Stowarzyszenia Udarowcy - Liczy się wspar…

CHRONIC FATIGUE – MEDICAL AND PSYCHOSOCIAL ASPECTS « 21 KWIECIEŃ 2018 R. » PIERWSZA W POLSCE MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POŚWIĘCONA TEMAT (..)

Wigilia 2017

Wigilia 2017

Wigilia 2017 Kolejna przepiękna Wigilia Stowarzyszenia Udarowcy - Liczy się Wsparcie za nami. Niezwykła atmosfera zawsze przyświeca nam t (..)

Losowe zdjęcia z galerii

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd