Witaj w serwisie udarowcy.com.pl

 

            Dnia 21.09.2015 odbył się III warsztat z cyklu "Udar Mózgu To Nie Wyrok – Czyli Aktywizacja i Wsparcie Chorych Po Przebytym Udarze". Warsztat kliniczny poprowadzony został przez panią dr n. med. Sabinę Lach-Inszczak.Obejmował on tematykę: edukacji w zakresie profilaktyki wtórnej udarów mózgu osób po przebytym udarze jako potencjalnie narażonej grupy na powtórny incydent naczyniowy. Kontroli współczynnika INR oraz cukrzycy oraz o ewentualnych możliwości wystąpienia TIA i jego szybkim rozpoznaniu. Dodatkowo pacjenci dowiedzieli się o możliwościach nowoczesnego leczenia przeciwzakrzepowego oraz stosowności przestrzegania dawkowania leków neurologicznych i kardiologicznych.

            Ponadto podczas warsztatu został omówiony, przez panią dr n. med. Annę Pierścińską, problem spastyczności po udarze mózgu. Pani dr Joanna Michno z firmy IPSEn omówiła zasady programu toksyny botulinowej realizowanego w ramach działań NFZ oraz wpływu toksyny botulinowej na mięśnie spastyczne.

            Po raz kolejny gościem specjalnym była pani Silvana Oczkowska - radna sejmiku wojewódzkiego, która od lat wspiera działania Stowarzyszenia oraz aktywnie wspiera działania Stowarzyszenia oraz pomaga chorym po udarze mózgu.

wtorek, 22 wrzesień 2015 20:45

            Dnia 7.09.2015 odbył się II warsztat z cyklu "Udar Mózgu To Nie Wyrok – Czyli Aktywizacja i Wsparcie Chorych Po Przebytym Udarze". Warsztat Psychologiczny poprowadzony został przez panią magister Agnieszkę Terpiłowską-Półtorak. Poruszone zostały problemy braku umiejętności pokonywania barier psychospołecznych związanych z zaburzeniami poznawczymi, depresją poudarową oraz afazją. Warsztat odpowiedział na pytanie: Jak radzić sobie z emocjami w relacjach z najbliższymi osobami i rodziną a także poruszony został problem współżycia po udarze mózgu czyli różnice między kobietami a mężczyznami.

            Ponadto podczas warsztatu zaprezentowana została przez panią Hannę Muńko metoda Lebox.

            Lebox zarówno przyrząd jak i Metoda Lebox służą do wspomagania rehabilitacji neurotransmisyjnej pacjenta po udarze mózgu. Lebox pomaga osobom, u których występują zaburzenia sensomotoryczne objawiające się jako trudności w pisaniu, mówieniu, czytaniu, poruszaniu się i samoobsłudze. W Metodzie Lebox nie jest istotne jakie obszary mózgu uległy uszkodzeniu i jaki rodzaj pamięci został utracony. Lebox skupia się na odzyskaniu funkcji i aktywności oraz dotarciu do wiedzy pacjenta z przed incydentu, dzięki neuroplastycznym właściwościom mózgu. Mózg dzięki regularnej aktywizacji poprzez ćwiczenia na przyrządzie sam znajduje drogę, żeby polepszyć stan pamięci, układu nerwowego, a dzięki temu funkcjonowanie i koordynację całego ciała.Lebox nie zastępuje pracy lekarza, rehabilitanta, logopedy czy neuropsychologa, ale skutecznie ją wspiera poprzez ćwiczenia neuroedukacyjne na przyrządzie, dobrane indywidualnie do potrzeb pacjenta. Każdy pacjent jest dla nas nowym wyzwaniem i ćwiczymy z nim tak długo aż jego stan ulegnie poprawie i zmiany będą zauważalne. Należy pamiętać, że każdy pacjent ma inne tempo dochodzenia do swojej sprawności.

piątek, 11 wrzesień 2015 18:15

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

 

Wprowadzenie
Wystąpienie udaru mózgu bardzo często łączy się z zaburzeniami w funkcjonowaniu kończyny górnej. Dotychczasowe badania sugerują, że trening niedowładnej ręki musi stanowić wyzwanie, ćwiczenia powinny być powtarzalne, ale oparte o specyficzne zadania, motywujące, zrozumiałe, a intensywność właściwie dobrana, aby jak w najwyższym stopniu stymulować mózg do samonaprawy. Nowoczesne technologie umożliwiają przeprowadzenie takiego właśnie treningu, ukierunkowanego na poprawę funkcji kończyny górnej po udarze.

O projekcie badawczym
Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie, mającym na celu usprawnienie kończyny górnej po udarze przy pomocy nowoczesnych narzędzi terapeutycznych. Projekt realizowany jest w Centrum Fizjoterapii „Fizjofit” w Gliwicach we współpracy z firmą Technomex.
Zainteresowanych zapraszamy na wizytę kwalifikującą do bezpłatnego programu rehabilitacji ręki po udarze. W ramach projektu badawczego przeprowadzony zostanie 4-tygodniowy cykl terapii, składający się z 20 sesji terapeutycznych, z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia do rehabilitacji kończyny górnej „Pablo”.
Przed i po terapii przeprowadzona zostanie bezpłatna, bezinwazyjna ocena ramienia, przedramienia i dłoni.
Projekt uzyskał zgodę komisji bioetycznej.

O urządzeniu „PABLO”

 

URZĄDZENIE „PABLO” to system umożliwiający wykonywanie ćwiczeń kończyny górnej
w połączeniu z komputerem. Dzięki specjalnym przystawkom możliwa jest dokładna ocena i trening niedowładnej ręki. Urządzenie oparte jest o zjawisko biofeedbacku - pacjent podczas ćwiczeń,
w czasie rzeczywistym, otrzymuje na ekranie informację zwrotną o jakości wykonywanego ruchu.
Specjalistyczne oprogramowanie umożliwia śledzenie postępu terapii.
O kryteriach uczestnictwa w projekcie
Aby pacjent mógł wziąć udział w projekcie muszą być spełnione poniższe kryteria włączenia do badań:
- udar niedokrwienny
- chorzy z ograniczoną funkcją ręki
- pacjent w fazie przewlekłej po udarze, min 2 miesiące od wystąpienia udaru
- brak znacznych zaburzeń funkcji poznawczych
- ustabilizowany stan kliniczny
- dobra współpraca pacjenta z terapeutą
- zgoda pacjenta na udział w badaniach
- nie podejmowanie w trakcie prowadzenia projektu, rehabilitacji kończyny górnej innymi metodami niż stosowane w projekcie
- brak przeciwskazań do terapii z wykorzystaniem urządzenia „Pablo”

Kryteria wyłączenia:
- udar krwotoczny
- całkowity brak funkcji chwytnej ręki
- okres poniżej 2 miesięcy po udarze
- zaburzenia funkcji poznawczych
- nieustabilizowany stan kliniczny
- brak współpracy pacjenta z terapeutą
- brak zgody pacjenta na udział w badaniach
- afazja sensoryczna
- sztywne utrwalone przykurcze
- guzy mózgu
- padaczka
- zespół Sudecka
- świeży stan po złamaniu, urazie
- schorzenia skóry i stawów uniemożliwiające trening z urządzeniem Pablo
- narastające dolegliwości bólowe w trakcie i po terapii
- brak możliwości optymalnego dostosowania urządzenia Pablo do pacjenta
- ciężka spastyczność (4-5 w skali Ashworth’a)
- brak możliwości dłuższego przebywania w pozycji siedzącej
- niepełnosprawność 0 lub 4,5 w skali Rankina

W razie jakichkolwiek niejasności dotyczących kryteriów uczestnictwa w projekcie prosimy
o kontakt telefoniczny pod numerem tel. (32) 234-07-25 lub 506-115-999.
Wszelkie Państwa wątpliwości zostaną również rozwiane podczas wizyty kwalifikującej do terapii
w ramach projektu badawczego.


Gdzie odbywa się terapia?:
Centrum Fizjoterapii „Fizjofit” Sp. z o.o.
ul. Szparagowa 19
44-141 Gliwice

Jak zapisać się do programu?:
Dzwoniąc pod numery:
(32) 234 07 25, (32) 234-06-90

START PROJEKTU : 5 PAŹDZIERNIKA 2015

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Więcej informacji również na stronie www.fizjofit.pl i www.neuroreedukacja.pl

czwartek, 03 wrzesień 2015 18:52

 

Dnia 24.08.2015 w Gościńcu "€œNad Strugą” przy ulicy Trägerów 12 w Bydgoszczy odbył się I warsztat fizjoterapeutyczny w ramach cyklu spotkań i warsztatów pt. "Udar Mózgu To Nie Wyrok - Czyli Aktywizacja i Wsparcie Chorych Po Przebytym Udarze" realizowany przez Stowarzyszenie Udarowcy - Liczy się wsparcie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podczas warsztatów omówione zostały tematy: pomocy w przezwyciężeniu ograniczeń takich jak dysfunkcje ciała, błędy popełniane w rehabilitacji domowej, brak wiedzy na temat możliwości zaopatrzenia w ortezy i sprzęt pomocniczy czy złej diety.

Podkreślenie istoty rehabilitacji leczniczej i jej przełożenie na życie codzienne. Nowoczesne metody rehabilitacji funkcjonalnej. Plastyczność mózgu a proces naszego zdrowienia.

 

 

czwartek, 27 sierpień 2015 09:32

Stowarzyszenie „Udarowcy – Liczy się Wsparcie” zaprasza na warsztaty „Udar mózgu to nie wyrok, czyli aktywizacja i wsparcie chorych po przebytym udarze” w bydgoskim Gościńcu Nad Strugą przy ulicy Tragerów 12. 24 sierpnia, 7 i 21 września, 5 i 19 października od 13:00. Warsztaty współfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

W celu zapisów i rejestracji prosimy o kontakt 693-619-141 oraz biuro@udarowcy.com.pl

 

plakat warsztaty

środa, 12 sierpień 2015 11:20

Udar mózgu to choroba na którą zapadają co roku dziesiątki tysięcy  osób, w niektórych przypadkach powodując trwałe kalectwo, brak samodzielności a czasem nawet i śmierć. Ze względu na to ,że udar zbiera tak ogromne żniwo w naszej populacji musimy nauczyć się jak najskuteczniej eliminować jego skutki.  Jednym z wielu  problemów z którym muszą borykać się osoby po przebytym udarze jest zwichnięcie stawu barkowego, ale żeby lepiej zrozumieć powód samego zwichnięcia  najpier trzeba poznać jego budowe. 

Bark jest strukturą składającą się z kompleksu trzech stawów:

 • stawu ramiennego,
 • stawu barkowo-obojczykowego,
 • stawu mostkowo obojczykowego.

Dodatkowo wyróżnia się staw łopatkowo-żebrowy aczkolwiek nie jest on stawem anatomicznym ,lecz funkcjonalnym.
Podczas zwichnięć barku najczęściej dochodzi do uszkodzenia stawu ramiennego. Tworzy go głowa kości ramiennej i wydrążenie stawowe łopatki.

Zwichnięcie to przemieszczenie się główki względem panewki stawowej powodujące zazwyczaj uszkodzenie struktur takich jak:  torebka stawowa, mięśnie, więzadła, nerwy oraz naczynia krwionośne.
Zwicznięcie objawia się:

 • ostrym bólem,
 • widocznym zniekształceniem struktury objętej dyslokacją,
 • obrzękiem,
 • zasinieniem,
 • jesli doszło dodatkowow do uszkodzenia nerwów może wystąpić mrowienie, pieczenie lub drętwienie,
 • bólem przy wykonywaniu ruchu.

W stawie ramiennym może dojść do dwóch rodzajów podwichnięć:

 • przedniego, w którym to kość ramienna przemieszcza się do przodu i ku dołowi (występuje najczęściej)
 • tylnego, gdzie kość ramienna przemieszcza się do tyłu.

Wyróżnia się również podział podwichnięć na:

 • podwichnięcie w kierunku dolnym – kąt dolny łopatki rotuje się przyśrodkowo, a panewka jest ustawiona w kierunku dolnym (głowa kości ramiennej bez podparcia od dołu).
 • podwichnięcie w kierunku górnym – występuje zwiększone napięcie mięśnia naramiennego, głowa kości ramiennej zakleszcza się pomiędzy wyrostkiem barkowym a kruczym.

Zwichnięcie barku u osób z niedowałdem bądź porażeniem połowiczym, spowodowanym przebytym udarem mózgu, jest istotnym problem, który znacznie utrudnia proces rehabilitacji, a w konsekwencji wydłuża okres powrotu do sprawności. Mięśnie stożka rotatorów to jest nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, obły mniejszy i podłopatkowy oraz głowa długa mięśnia dwugłowego ramienia są odpowiedzialne za stabilizacje głowy kości ramiennej względem panewki stawu ramiennego. Gdy mamy doczynienia z niedowładem lub porażeniem wiotkim, mięśnie nie są w stanie utrzymać fizjologicznej pozycji barku. Dochodzi do opadnięcia całej kończyny górnej ze względu na dzialanie sił grawitacji co powoduje rozciągnięcie torebki stawowej. Takie ustawienie jest niebezpieczne, zwiększa ryzyko zwichnięcia. Do częstych przyczyn omawianego schorzenia zalicza się: nieostrożna pielęgnacja, zmiana pozycji, przenoszenie pacjenta oraz nieuważne wykonywanie ćwiczeń przez rehabilitanta.

Aby zapobiec wyżej wymienionej przypadłości trzeba przede wszystkim pamiętać o prawidłowym ułożeniu kończyny górnej, które polega na niewielkim zgięciu i rotacji zewnętrznej barku oraz wysunięciu łopatki ku przodowi w leżeniu na plecach i podczas siedzenia. Następną wskazówką pomagającą  uniknąć zwichnięcia barku będzie nauka prawidłowego przenoszenia pacjenta po przebytym udarze mózgu. Należy pamiętać aby podczas podnoszenia, przesuwania czy też obracania chorego na bok chwycić go pod łopatki a nie ciągnąć za ramiona.  To samo tyczy się zabiegów pielęgnacyjnych i rehabilitacji.

Istnieje również tzw. Mechanizm domykający polegający na ustawieniu odpowiedniej pozycji łopatki na klatce piersiowej (aktywnie utrzymywana) panewka stawowa skierowana jest brzusznie, dogłowowo i bocznie: podparcie głowy kości ramiennej od dołu. Jak również przez napięcie górnej części torebki i więzadeł głowa kości ramiennej utrzymywana jest w panewce. Przy aktywności stawu barkowego pierścień rotatorów przejmuje centrowanie głowy kości ramiennej.
                 Ze względu na to, że zwichnięcie barku u osób z przebytym udarem utrudnia proces rehabilitacji chorego i ma tendencje do nawrotów, ważne jest aby podczas codziennego usprawniania pacjenta, pamiętać o wzmocnieniu mięśni stożka rotatorów i mięśni stabilizujących bark.

Jeżeli chodzi o przyczyny powstawania bolesnego barku do głównych zaliczamy:

 1. Uszkodzenie przez patologiczną biomechanikę w barku (przez zaburzony rytm ramienno-łopatkowy)
 2. Uraz np. przez nieprawidłowe chwytanie osoby drugiej
 3. Przykurcze
 4. Utrata mobilności kręgosłupa – szczególnie odcinka szyjnego
 5. Patologia przedchorobowa

 

Bibliografia:

 1. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka tom I, Warszawa, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1990.
 2. Kwolek A., Rehabilitacja medyczna tom II, Wrocław, Elsevier Urban & Partner 2013
 3. Pop T., Kwolek A., Przyczyny dysfunkcji stawu barkowego u chorych po udarze mózgu, Rzeszów, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego tom I, 45-48, 2005
 

 

niedziela, 09 luty 2014 20:31

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2018
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Logowanie

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

biuro@udarowcy.com.pl
tel. +48 693 619 141
tel. +48 502 480 167

Załóż/Zapytaj o subkonto 1%,
tel. 604-756-386

Najnowsze wydarzenia

„Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z chorobą”

„Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z choro…

Rozpoczyna się trzecia edycja kampanii edukacyjnej „Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z chorobą” zainicjowanej przez Nutricię M (..)

Złote Otisy 2018 rozdane

Złote Otisy 2018 rozdane

W dniu 12 kwietnia 2018 r odbyła się gala z okazji XV-Lecia Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2018”. W tym wydarzeniu nie zabrakło Stowarzyszen (..)

Patronat Stowarzyszenia Udarowcy - Liczy się wsparcie nad pierwszą w Polsce Międzynarodową Konferencją poświęconą tematyce Przewlekłego Zmęczenia

Patronat Stowarzyszenia Udarowcy - Liczy się wspar…

CHRONIC FATIGUE – MEDICAL AND PSYCHOSOCIAL ASPECTS « 21 KWIECIEŃ 2018 R. » PIERWSZA W POLSCE MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POŚWIĘCONA TEMAT (..)

Wigilia 2017

Wigilia 2017

Wigilia 2017 Kolejna przepiękna Wigilia Stowarzyszenia Udarowcy - Liczy się Wsparcie za nami. Niezwykła atmosfera zawsze przyświeca nam t (..)

STOP UDAROM - Szkolimy młodzież

STOP UDAROM - Szkolimy młodzież

STOP UDAROM - Szkolimy młodzież STOP UDAROM - Szkolimy młodzież Tym razem jechaliśmy do Gdańska, Bydgoszczy i Warszawy :) Uczniowie klas 5 (..)

Śp. Jacek Antosik - Pełnomocnik ds. Pacjentów

Śp. Jacek Antosik - Pełnomocnik ds. Pacjentów

Z wielkim żalem musimy poinformować, iż odszedł na zawsze nasz wielki przyjaciel, człowiek o wielkim sercu, zaangażowany bez granic w rozwój (..)

Losowe zdjęcia z galerii

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd