Witaj w serwisie udarowcy.com.pl

System C-Eye jako narzędzie wspierające neurorehabilitację i komunikację z pacjentem z dysfunkcjami neurologicznymi.         

Czym jest C-Eye?

Jest to nowoczesne urządzenie w formie tabletu, które za pomocą technologii śledzenia wzroku nawiązuje interację z wyświetlanymi na ekranie treściami. Głównym przeznaczeniem systemu C-Eye jest wsparcie oceny świadomości, neurorehabilitacja, komunikacja oraz rozrywka wpływające na poprawę jakości życia. Dostępny jest w dwóch wariantach: w wersji profesjonalnej dedykowanej placówkom medycznym i terapeutom oraz w wersji do użytku domowego.

Do kogo jest skierowany?

Adresatami systemu są osoby z :

Dowolnym uszkodzeniem centralnego układu nerwowego:

         

- uraz mózgowo-czaszkowy

         

- udar

         

- niedotlenienie mózgu          

- guzy mózgu Osoby z dysfunkcjami neurologicznymi:         

- czterokończynowe porażenie mózgowe         

- afazja         

- dyzartia          

- stwardnienie rozsiane         

- stwardnienie zanikowe boczne

- Dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz seniorzy mający problem z komunikacją.      

          Wsparcie diagnozy i neurorehabilitacja

Około 40% pacjentów zdiagnozowanych jako osoby w stanie wegetatywnym posiada zachowaną świadomość, a w wielu przypadkach ta świadomość jest zachowana w pełni. Przykładem jest pani Alicja, której rodzina przez 7 lat myślała, że jest w stanie wegetatywnym. Podczas pierwszego spotkania z C-Eye odpowiadała logicznie i poprawnie na wszystkie zadania. Okazało się, że jest w zespole zamknięcia.

Przetrwać mogą tylko te połączenia synaptyczne, które są używane, a te rzadko używane rozpadają się. Dzięki plastyczności mózgu praca z systemem C-Eye pozwala tworzyć nowe połączenia neuronalne oraz kompensować zniszczone funkcje mózgu. Stymuluje procesy poznawcze m.in. funkcje językowe, myślenia, wyobraźni oraz wzrokowo-przestrzenne.

Komunikacja i rozrywka

System C-Eye daje pacjentowi możliwość komunikacji. Poprzez naprowadzanie wzroku na odpowiedni piktogram odpowiada on na pytanie lub wykonuje polecenia, które wyświetlamy na ekranie. Pacjent może naprowadzać wzrok na wiele komunikatów np. czy odczuwa ból lub ma na coś ochotę. Z biegiem czasu jest w stanie rozwiązywać coraz trudniejsze testy czy nawet pisać naprowadzając wzrok na poszczególne litery (ponad 200 stron książki pisanej wzrokiem Joanny Mikołajczuk). Aby uwzględnić potrzeby pacjenta system poza obszernymi treściami multimedialnymi pozwala na dodawanie własnych np. zdjęć czy muzyki.

Nagrody dla C-Eye

  • Złoty Medal XXIII Międzynarodowych Targów Sprzętu Rehabilitacyjnego REHABILITACJA 2015

  • Nagroda główna w kategorii „Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy” XVIII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości

  • Nagroda Specjalna dla firmy typu spin-off XVIII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości    Więcej informacji pod numerem telefonu tel. +48 537 918 533 

poniedziałek, 31 październik 2016 21:24

27 października na Polu Mokotowskim w Warszawie, z inicjatywy Stowarzyszenia „Udarowcy – liczy się wsparcie”, odbyła się widowiskowa akcja ratowniczo-gaśnicza z udziałem aktorów serialu „Strażacy” – Mateusza Janickiego i Jacka Lenartowicza oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej. Specjalna ekipa ratownicza musiała w jak najkrótszym czasie pokonać przeszkody w rozpoznaniu charakterystycznych objawów i ugasić rozprzestrzeniający się pożar symbolizujący udar mózgu.

Akcja została zorganizowana z okazji Światowego Dnia Udaru Mózgu, aby zwrócić uwagę na znaczenie szybkiej reakcji w przypadku wystąpienia udaru. Kluczowe dla zminimalizowania konsekwencji choroby są pierwsze godziny od pojawienia się objawów do zastosowania skutecznego leczenia.

Co roku udar mózgu dotyka 70 000 Polaków a aż 30 000 z jego powodu umiera. Choroba, choć jest powszechnie znana, to wiedza o niej w społeczeństwie jest nadal niewystarczająca. Zdarza się, że nie potrafimy rozpoznać objawów udaru mózgu i nie zdajemy sobie sprawy, że dla osoby, którą dotknął udar liczy się każda minuta. Błędem jest także myślenie, że choroba dotyka tylko starsze osoby. Udar może zdarzyć się w każdym wieku i w każdej sytuacji życiowej. Prawidłowe rozpoznanie objawów udaru, natychmiastowe wezwanie pogotowia medycznego i przewiezienie chorego do szpitala z oddziałem udarowym mogą uratować mu życie i w dużym stopniu ograniczyć niepełnosprawność.

Motto naszej tegorocznej akcji brzmi: Udar mózgu jest jak pożar – im szybsze rozpoznanie i reakcja, tym mniejsze zniszczenia poczyni u chorego. Tak jak podczas akcji ratowniczo-gaśniczej ważna jest szybkość działania, tak w przypadku wystąpienia objawów udaru mózgu, niezwłoczna pomoc stanowi pierwszy krok do zminimalizowania konsekwencji choroby - mówi Sebastian Szyper, prezes Stowarzyszenia „Udarowcy – Liczy się Wsparcie”.

Kiedy mamy podejrzenie, że my sami lub ktoś w naszym otoczeniu może mieć udar, najważniejsze jest to, aby jak najszybciej wezwać pomoc medyczną i przywrócić przepływ krwi w obszarze objętym niedokrwieniem. Im szybciej osoba z udarem trafi na oddział udarowy w szpitalu, tym większa jest szansa na ograniczenie negatywnych skutków udaru – dodaje Sebastian Szyper.

Udar mózgu zajmuje trzecie miejsce wśród przyczyn zgonów i jest głównym powodem niepełnosprawności u ludzi po 40. roku życia.

Porównanie udaru mózgu do pożaru pokazuje, jakie spustoszenia w mózgu może poczynić udar i jak szybko się to może stać, jeśli nie zostanie udzielona odpowiednia pomoc. Chcemy podkreślić, że szybkość reakcji i działania w przypadku wystąpienia objawów udaru, powinna być równa szybkości ekipy strażackiej gaszącej pożar. Mamy nadzieję, że dzięki temu każdy będzie mógł zrozumieć, jak bardzo czas jest w tej sytuacji ważny. Serdecznie dziękujemy zarówno strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej jak i honorowym ambasadorom Panu Mateuszowi Janickiemu oraz Panu Jackowi Lenartowiczowi za wsparcie i czynny udział w naszej tegorocznej akcji – mówi dr Mariusz Baumgart, wiceprezes Stowarzyszenia „Udarowcy - Liczy się wsparcie”.

Przyczyną udaru mózgu jest uszkodzenie lub zablokowanie naczynia krwionośnego doprowadzającego tlen i substancje odżywcze do mózgu. W efekcie wystąpienia udaru następuje odcięcie części mózgu od dopływu tlenu i w konsekwencji jego obumieranie. Większość (ok. 85%) udarów to udary niedokrwienne, których przyczyną jest zamknięcie naczynia krwionośnego, np. kiedy skrzepliny powstałe w sercu na skutek arytmii, takiej jak migotanie przedsionków, przedostaną się wraz z krwią do mózgu i zablokują jedną z tętnic. Rzadziej występują udary krwotoczne, potocznie nazywane wylewami. Dochodzi do nich na skutek uszkodzenia ściany naczynia krwionośnego i wydostania się krwi do mózgu.

U osób, u których doszło do niedokrwiennego udaru mózgu, możliwe jest leczenie, które pozwala na rozpuszczenie skrzepu, który blokuje przepływ krwi w naczyniach krwionośnych doprowadzających tlen i substancje odżywcze do mózgu. Im szybciej zostanie zastosowane leczenie tym większa szansa na to, że krew z tlenem zacznie znów dopływać do mózgu, ograniczając zakres uszkodzeń. W Polsce, od roku 2003, leczenie w udarze niedokrwiennym prowadzone jest w specjalnie przygotowanych do tego oddziałach udarowych. Obecnie w kraju jest łącznie 156 takich oddziałów. Szacuje się, że opieka medyczna na wyspecjalizowanych oddziałach udarowych zwiększa szanse powodzenia leczenia chorego o 14%.

W przypadku pacjentów z udarem mózgu najważniejsze są 4,5 godziny od wystąpienia pierwszych objawów, które mogą uratować życie. Jeżeli w tym czasie pacjent trafi do szpitala z Oddziałem Udarowym ma szanse na otrzymanie leczenia i ograniczenie niepełnosprawności – mówi dr Jan Bembenek z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Zarówno Sekcja Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, jaki i Amerykańskie Towarzystwo Udarowe (American Stroke Association) oraz Europejska Organizacja Udarowa (European Stroke Organization) podkreślają, w swoich wytycznych dotyczących postępowania w udarze mózgu, że zastosowanie leczenia trombolitycznego w ciągu 4,5 godz. od wystąpienia pierwszych objawów udaru zwiększa szanse na pełen lub niemal pełen powrót do zdrowia u nawet 30-40% chorych. Należy podkreślić, że im szybciej od wystąpienia pierwszych objawów udaru podane zostanie leczenie trombolityczne tym jego skuteczność jest większa, stąd istotna jest praktycznie każda minuta. Osoby po udarze wymagają pomocy zarówno lekarza specjalisty jak i zespołu składającego się z fizjoterapeuty, psychologa oraz logopedy. Niezbędne jest również niezwłoczne rozpoczęcie kompleksowej rehabilitacji – dodaje dr Bembenek.

Co roku na całym świecie 17 milionów osób doznaje udaru mózgu, a 6,5 miliona umiera z jego powodu.

Prawdopodobnie każdy z nas zna osobę, którą dotknął udar mózgu, ponieważ jest to choroba niezwykle powszechna. Mimo to, jak podkreślają organizatorzy akcji, znajomość objawów i świadomość jak należy reagować w przypadku udaru jest wciąż zbyt niska. Uważam, że każde działanie, które służy podnoszeniu świadomości społecznej na temat udaru jest cenne, dlatego podjąłem wyzwanie i dołączyłem do specjalnej ekipy ratowniczej Udarowców – mówi aktor Mateusz Janicki.

Czas dla ratowania osoby z udarem mózgu jest niezwykle ważny. Liczy się właściwe rozpoznanie objawów i jak najszybsza pomoc medyczna, pokazała to wyraźnie dzisiejsza akcja „Udar jest jak pożar”. Cieszę się, że mogłem wziąć w niej udział i w ten sposób pomóc Stowarzyszeniu „Udarowcy – liczy się wsparcie” w edukacji społecznej – mówi Jacek Lenartowicz, drugi aktor, który zaangażował się w działalność Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie „Udarowcy – liczy się wsparcie” co roku organizuje wydarzenie z okazji Światowego Dnia Udaru Mózgu. Ma ono służyć nie tylko edukacji i uświadamianiu zagrożenia udarem mózgu, ale także zwróceniu uwagi na znaczenie szybkiej reakcji w przypadku jego wystąpienia. W ostatnich latach akcje Stowarzyszenia wzbudziły duże zainteresowanie społeczne i zwróciły uwagę wielu mediów. Organizatorzy liczą no to, że tegoroczny happening edukacyjny pt. „Udar mózgu jest jak pożar” także przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat udaru mózgu, a w konsekwencji do zmniejszenia liczby zachorowań wśród Polaków.

 

czwartek, 27 październik 2016 20:04

1 października 2016 odbyła się akcja STOP UDAROM MÓZGU w Konstancinie. Akcja w której po raz kolejny można było zbadać ciśnienie krwi, wykonać badanie EKG, poziom cukru we krwi oraz uzyskać wielu cennych informacji dotyczących udaru mózgu. Od godziny 10:00 - 14:00 odbywały się liczne prelekcje. Prezes Stowarzyszenia Sebastian Szyper wygłosił wykład "Rehabilitacja funkcjonalna pacjentów po udarze mózgu". Na zakończenie odbył się wspaniały koncert Pana Waldemara Malickiego - wybitnego pianisty. Wśród gości pojawił się między innymi Pan Tomasz Stockinger. Bardzo dziękujemy Rotary Klub Konstancin - głównemu organizatorowi za nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Udarowcy oraz przekazaniu wsparcia dla naszego Stowarzyszenia. Serdecznie gratulujemy Rotary Klub Konstancin za fantastyczną organizacje!.

wtorek, 04 październik 2016 12:39

Zapraszamy na piknik neurologiczny "Stop Udarom Mózgu"

01.10.2016 w Konstancinie odbędzie się I piknik neurologiczny "Stop Udarom Mózgu" organizowany przez Rotary Klub Konstancin i Stowarzyszenie „Udarowcy – Liczy się wsparcie”.

Serdecznie wszystkich zapraszamy!!

poniedziałek, 26 wrzesień 2016 18:50

Poniżej fotorelacja z Targów Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji 2016, które odbyły się w dniach 22-24.09.2016.

Dziękujemy organizatorom za możliwość prezentacji działań Stowarzyszenia Udarowcy – Liczy się wsparcie.

 

niedziela, 25 wrzesień 2016 11:01

Stowarzyszenie „Udarowcy – Liczy się wsparcie na targach Rehabilitacja 2016 Łódź.

23 września 2016 roku o godzinie 12.20 odbędzie się wykład pana dr n. med. Mariusza Baumgart – Pełnomocnika Stowarzyszenia pt. „Działania i możliwości wsparcia dla osób po przebytym udarze mózgu”. Poniżej zamieszczamy harmonogram targów.

 

czwartek, 22 wrzesień 2016 05:45

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Logowanie

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

biuro@udarowcy.com.pl
tel. +48 693 619 141
tel. +48 502 480 167

Załóż/Zapytaj o subkonto 1%,
tel. 604-756-386

Najnowsze wydarzenia

Ogólnopolska kampania prasowo-internetowa „Zadbaj o serce”

Ogólnopolska kampania prasowo-internetowa „Zadbaj …

Już 10 września inauguracja 10. edycji kampanii prasowo-internetowej „Zadbaj o serce”. Jej organizatorem jest wydawnictwo Medical Media Solu (..)

Czerwony Guzik Życia

Czerwony Guzik Życia

Stowarzyszenie Udarowcy - Liczy się Wsparcie w dniach 4-6 lipca w ramach kampanii Czerwony Guzik Życia przeprowadziło w trzech gminach powia (..)

„Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z chorobą”

„Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z choro…

Rozpoczyna się trzecia edycja kampanii edukacyjnej „Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z chorobą” zainicjowanej przez Nutricię M (..)

Złote Otisy 2018 rozdane

Złote Otisy 2018 rozdane

W dniu 12 kwietnia 2018 r odbyła się gala z okazji XV-Lecia Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2018”. W tym wydarzeniu nie zabrakło Stowarzyszen (..)

Patronat Stowarzyszenia Udarowcy - Liczy się wsparcie nad pierwszą w Polsce Międzynarodową Konferencją poświęconą tematyce Przewlekłego Zmęczenia

Patronat Stowarzyszenia Udarowcy - Liczy się wspar…

CHRONIC FATIGUE – MEDICAL AND PSYCHOSOCIAL ASPECTS « 21 KWIECIEŃ 2018 R. » PIERWSZA W POLSCE MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POŚWIĘCONA TEMAT (..)

Wigilia 2017

Wigilia 2017

Wigilia 2017 Kolejna przepiękna Wigilia Stowarzyszenia Udarowcy - Liczy się Wsparcie za nami. Niezwykła atmosfera zawsze przyświeca nam t (..)

Losowe zdjęcia z galerii

DMC Firewall is a Joomla Security extension!